Archive for noiembrie 2009

Catehumen

25 noiembrie 2009

DESPRE CATEHUMENI

Semnat de Veniamin Ilie

Puţin cunoscut este termenul „catehumen” între credincioşii zilelor noastre. Această necunoştinţă se datorează faptului că nu mai sunt aşa mulţi catehumeni cum erau în primele veacuri creştine. Cu toate acestea, destul ne este să vedem cum trec ortodocşii pe la alte religii mincinoase care pretind că sunt adevărate credinţe, deşi au apărut foarte târziu în această lume, pe când Ortodoxia avea deja o istorie foarte bogată în mărturisire şi în trăire, în mucenicie şi în suferinţă pentru Hristos. Dacă tot am ales acest subiect (CATEHUMENUL), să-l dezbatem puţin pentru a înţelege termenul şi rolul catehumenului.

Întru început, trebuie să defimin termenul: Catehumenul este un om, de orice altă credinţă, care nu este creştin şi care vine la Biserica Ortodoxă să primească Botezul. Cu alte cuvinte, toţi cei care nu au primit Botezul Ortodox, corect, în cele 3 afundări, după rânduiala Sfintelor Canoane, şi venind spre Biserica Lui Hristos, se aşează în rândul catehumenilor şi a celor ce se catehizează spre a se învrednici de unirea cu Sfânta Sobornicească şi Apostolească Biserică.

Catehetul, adică cel ce are sarcina de a-i învăţa pe catehumeni Dreapta Credinţă, Dogmele şi Predania care sunt datori şi mirenii a o cunoaşte, este preotul duhovnic, sau un alt cleric pregătit în formarea catehumenilor şi a celor ce se apropie de Biserica Lui Hristos (din exteriorul acesteia).

Perioada de catehizare diferă de la om la om. Aceasta pentru că nu toţi au bunăvoinţa de a se îndeletnici foarte repede cu Învăţătura Ortodoxă, ori că nu o pricep cu uşurinţă, sau din alte motive. Un lucru este cert: nimeni nu trece peste perioada de catehizare şi se apropie de Sfântul Botez dacă nu s-a dovedit că a învăţat Sfintele Dogme, Predania şi Mărturisirea Dreptei Credinţe. Perioada majoritară de catehizare este de până la 3 ani de zile, timp în care catehumenul învaţă Învăţătura Ortodoxă. Dar, cum am mai spus, perioada aceasta oscilează de la om la om şi nu toţi sunt catehizaţi 3 ani, ci unii mai puţin, alţii mai mult. Sunt unii care încă dinainte de a veni să se înfăţişeze înaintea preotului duhovnic sau a arhiereului a cules buna învăţătură a Bisericii Ortodoxe. Acestora le este scăzută perioada de catehizare la 40 de zile, termenul minim al catehumenilor mai înlesniţi în pricepere, timp în care li se cercetează felul în care au deprins învăţătura Ortodoxă şi mărturisirea pe care au dobândit-o prin fapt şi cuvânt. După care, preotul sau arhiereul, în zile precum Învierea Domnului, Naşterea Domnului, Botezul Domnului, Pogorârea Sfântului Duh, sau în zilele celorlalte praznice împărăteşti legate de cinstirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, li se săvârşeşte Taina Sfântului Botez.

În perioada de catehizare sunt diferite catehorii de oameni care nu pot păşi sub nicio formă de cei 3 ani, fără a li se prescurta, posibil chiar a li se lungi termenul acesta. În aceste categorii sunt clasificaţi:

 

din primele veacuri şi până astăzi: ucigaşul, desfrânatul, curvarul, molaticul, vrăjitorul şi descântătorul, ghicitorul şi astrologul, fermecătorul şi prezicătorul, ghicitorul în stele, slujitorii la idoli şi făcătorii de amulete, dar şi cei ce în perioada de catehizare au alunecat de la Dreapta Credinţă spre învăţătura de cele pierzătoare de suflet.

 

din zilele noastre: masonii şi francmasonii, evreii şi musulmanii cu toate ramurile religiilor lor, baptiştii şi penticostalii, literanii şi calvinii, catolicii şi armenii, cât şi ateii şi cei ce au prigonit Biserica Ortodoxă, ca nu cumva să vină la Biserica Lui Hristos ca nişte lupi spre a dezbina turma şi spre pierderea sufletelor dreptslăvitorilor creştini.

(Fragment)

Reclame