Archive for decembrie 2009

Romanian traditional music – Maria Iliuţ

31 decembrie 2009

Cu prilejul sărbătorilor laice ale poporului român, am ales cu multă dragoste câteva din cântecele care au reprezentat şi reprezină un adevărat tezaur de valoare pentru poporul român. Cu toate că şi noi suntem tineri, nu trebuie să uităm tradiţionalul nostru cântec, înlocuindu-l cu tot felul de maimuţăreli europene şi americane, sau de orice origine. Spune o vorbă românească, de mult uitată: „vorbeşte-ţi limba, poartă-ţi portul, cântă-ţi cântecul”. Fiecare popor are tradiţiile sale. Tradiţia poporului român acum se defineşte, prin frumuseţea naturală a vocilor care cântă, prin măiestria mâinilor care ţes diferite costume populare şi mai ales prin Credinţa Ortodoxă care din vechime a strălucit în poporul român ca o flacără veşnic vie şi nestinsă.

Dincolo de suferinţele poporului nostru român, chinuit foarte mult şi strâmtorat de către străinii cărora le-a fost vândută sărmana noastră patrie, dizolvându-i treptat tradiţia şi splendoarea, transformându-o într-un peisaj greţos şi greu de crezut că altă dată a fost un popor liber, care a biruit lupte turceşti, lupte străine şi pe potrivnici şi şi-a păstrat independenţa. Acum, suveranitatea poporuli nostru se rezumă la cântecul nostru românesc şi la limba noastră, până nu se gândesc aceşti trădători din fruntea ţării să ne ia şi limba, şi cântecul, că deja ne-au lipsit de adevărata libertate şi ne-au umplut de răutate cu obiceiurile aduse cu scop de a le înlocui pe ale noastre. De pildă, dacă întrebi pe cineva ce reprezintă dragobetele, sigur nu ştie; însă, dacă întrebi de ” Valentine’s Day sau Halloween”, rari sunt care nu le ştiu semnificaţiile. Probabil, aceia sunt români, nu trădători. Dar, trecând peste acestea, s-o ascultăm pe Maria Iliuţ, cu un cântec ce a dat mult peste nas parlamentarilor români cu conducător la Moscova.

Maria Iliuţ:

Alte cântece:

Reclame