Troparul Botezului Domnului

by

(LICK AICI) PENTRU A ASCULTA TROPARUL „BOTEZULUI DOMNULUI”  de Veniamin Ilie.

La mulţi ani iubiţi cititori!

Încă o zi de bucurie pentru poporul dreptslăvitor! Încă o zi ce ne aminteşte de Cel căruia de Închinăm; care pentru iubirea Sa cea către oameni, s-a făcut om, a luat chipul robiei, s-a robit, a răbdat moartea şi a înviat. Însuşi Dumnezeu! Dumnezeul căruia se închină cetele îngereşti şi toţi Sfinţii, pe care-l slăveşte toată făptura şi se cutremură Heruvimii şi Serafimii de frica Sa. Astăzi prăznuim Botezul Domnului, sau „Θεοφάνεια” din lima greacă. Botezul Domnului marchează începutul propovăduirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Abia după ce a primit Botezul de la Ioan, Mântuitorul a început propovăduirea Evangheliei, pentru a se împlini scriptura.

Botezul pe care-l săvârşea Ioan Botezătorul era nimit „botezul pocăinţei” cum adesea el spunea: „Pocăiţi-vă, căci s-a apropiat împărăţia Lui Dumnezeu”. În acest botez era cuprinse următoarele: pocăinţa, pentru că înainte de a-i afunda complet îi ţinea în apă până la brâu, aceştia îşi mărturiseau păcatele şi apoi îi afunda complet. Tradiţia spune că Mântuitorul fiind fără de păcat, a intrat în apă, a fost botezat şi în dată s-a arătat Sfântul Duh în chip de Porumbel, iar glasul Tatălui s-a auzit din văzduh. Mântuitorul a săvârşit acest botez pentru a împlini scriptura, căci despre El s-a scris. Deci, nu pentru că avea nevoie de pocăinţă, însuri primitorul pocăinţei noastre fiind Acesta; ci pentru a ne arăta că trebuie să ajungem la măsura aceea a pocăinţei, văzând că şi Dumnezeu s-a coborât la statutul omenesc, atâta vreme cât a fost în trup şi în lume.

Împreună cu noi prăznuieşte Biserica Ortodoxă de stil vechi a Greciei, oblăduită de către IPS. Arhiepiscop şi Mitropolit Hristosomos. Chiar unul dintre fidelii noştri vizitatori este un frate al nostru, slujitor în cadrul  Bisericii Lui Hristos, din Grecia. Pe această cale trebuie să-i salutăm şi pe dânşii mai ales şi să le spunem cu bucurie: La Mulţi Ani părinţi şi fraţi întru Hristos, Domnul!

Vă urez La Mulţi Ani tuturor ce astăzi serbaţi acest mare şi minunat praznic al Botezului Domnului nostru Iisus Hristos! Bucuria acestui praznic să ne lumineze tuturor casele, familiile, rudeniile, sufletele şi inimile, să gândim cele drepte şi să săvârşim faptele dragostei.

NOTĂ:

Aghiasma ce s-a Sfinţit astăzi în Bisericile Ortodoxe ce păstrează calendarul vechi se bea numai 8 zile, adică până la 14 / 27 Ianuarie, iar după aceste zile, Aghiasma mare se păstrează la loc curat, cinstit, şi se ia numai cu blagoslovenia preotului duhovnic.

ATENŢIA! Cu Aghiasma Mare se stropeşte doar o singură dată în an, adică în acestă zi a Botezului Domnului, conform Sfintei Tradiţii a Bisericii Soborniceşti şi Apostoleşti. Aghiasma Mare mai este numită în Tradiţia Bisericii „jumătate de împărtăşanie”. Am citit pe unele situri câteva constestaţii la adresa acestor denumiri stabilite de Tradiţia Bisericii, iar nu de oameni care şi cum au dorit. Deci, nu este cazul să ne luăm după ce scrie pe toate site-urile, unde de pildă am mai citit una mai deplasată, prin care se spunea că Sfinţii Apostoli botezau printr-o singură afundare. Aceasta s-a zis de către un călugăr, al cărui nume mi-ar fi ruşine să-l şi dau public. Devreme ce Sfinţii Apostoli au lăsat în cele 85 de Canoane Apostoliceşti regulile pentru Sfântul Botez şi spun destul de clar că trebuie făcut în trei afundări, iar NU PRIN O AFUNDARE, NU PRIN ALT CHIP, NICI PRIN STROPIRE, ci numai cum s-a săvârşit de către Sfinţii Apostoli şi cum de către ei s-a poruncit, a se Boteza în numele Sfintei Treimi, TATĂL, FIUL ŞI SFÂNTUL DUH, iar nu cum făceau unii eretici în primele veacuri care botezau într-o afundare, spre moartea Mântuitorului, nu şi spre învierea Sa. De aceea am scris, pentru înţelesul tuturor, articolul de la pagina ACEASTA (<<< apăsaţi click), ca nu cumva să fie cineva nelămurit şi să săvârşească botez eretic între noi. Pentru că suntem datori să păstrăm Sfintele Taine neschimbate. Dacă cineva modifică măcar o literă din cadrul Sfintelor Taine, eretic se va numi şi în împărăţia cerurilor nu va merge. Deci, dacă aşa au rânduit Sfinţii Părinţi, şi noi să păstrăm întocmai cum s-a predanisit.

Aghiasma Mare se numeşte numai „jumate de împărtăşanie” iar nu se şi socoteşte ca fiind nici măcar o asemănare a Trupului şi Sângelui Domnului nostru Iisus Hristos, ci doar o denumire, pentru că prin ea ne împărăşim din Sfântul Duh dăruit nouă prin preoţii şi Arhiereii Bisericii.

Referitor la Aghiasma Mare, trebuie precizat că la eretici nu li se dă aceasta, mai ales fiind un dar deosebit pentru dreptslăvitorii creştini care nu pot să-l ia fără blagoslovenia preotului duhovnic după cele 8 zile. Deci, pentru a se păzi şi aici Sfintele Canoane, nu se cuvine a călca nici cuvântul Sfintei Scripturi şi a da după cum spune Mântuitorul „mărgăritarele în gurile porcilor”. Nici măcar catehumenilor nu li se îngăduie împărtăşirea din această blagoslovenie. Aceleaşi lucrui le spunem şi despre aghiasma mică. Aghiasma Mică se sfinţeşte în fiecare început de lună, în apropierea zilei de 1/14, de regulă în prima vineri de după întâia zi a lunii. După Tradiţia Bisericii, ca preoţi sau arhierei, nu avem voie să săvârşim Aghiasma Mică pentru eretici, sau în casele lor, sau în case în care se află eretici. De asemenea, Aghiasma Mică nu se foloseşte spre stropire tot restul anului, ci numai în ziua în care a fost Sfinţită, o singură dată. În schimb, aceasta se poate bea în toate zilele din lună, inclusiv în zilele de post sau harţi, praznice împărăteşti sau zile de ajun, dar aici spre seară, după terminarea Vecernicei, pentru cei ce pot posti fără a mânca ceva. Aghiasma mică nu se bea în ziua când primim Sfintele Taine, pentru că după ce ne împărtăşim, primim Anafora. În celelalte zile, Aghiasma mică se ia după Anaforă. Aghiasma Mare, însă, se ia înainte de Anaforă!

Acestea toate fiind spuse, vă mai spun încă o dată:

La mulţi ani!

Χρόνια πολλά!

С Днем Рождения!

З Днем Народження!

Buon compleanno!

Happy Birthday!

Joyeux anniversaire!

Feliz aniversário!

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!

عيد ميلاد سعيد!


 

Anunțuri

%d blogeri au apreciat asta: