Replică la o polemică despre calendarul „stiliştilor”

by

Chiar şi între noi, creştinii ortodocşi ce ţinem pe stil vechi, apar uneori o serie de disensiuni, fie teologice, fie simple neînţelegeri fireşti, care evident că trebuie să fie, pentru a se lămuri tăria fiecăruia. Însă, sunt alte neînţelegeri care se datorează celor de pe stil nou, care fără nici un fel de nevoie sau solicitare, încep să dezbată foarte prost problema schimbării calendarului. Această problemă o voi trata cu luare aminte şi cu pace, pentru că este un subiect delicat chiar şi pentru cititorii mei, şi nu numai.

Căutând pe internet să aflu ce mai spun blog-urile despre fenomenul stil nou – stil vechi, am găsit un link în blog-ul teologului Danion Vasile. Bineînţeles, link-ul aparţine al unui domn care a postat un comentariu pe blog-ul acestui teolog ortodox, şi aşa am ajuns pe pagina respectivă. Printre altele, am găsit un articol foarte problematic şi nefundat, care mă face să nu aştept replică de la cine ştie ce alt forumist, care este de asemenea pe dinafara subiectului, dar care încearcă să-l trateze cum poate…

Iată ce mi-a atras atenţia pe blog-ul http://uncrestinortodox2.wordpress.com/

„Scriu aceste cuvinte, nu pentru cei din afara Bisericii Ortodoxe Române sau a Bisericii Ortodoxe a Greciei, ci pentru cei din cadrul acestor două Biserici surori ce ţin calendarul pe stil vechi”. Grecia sau România nici măcar nu ţine pe stil vechi, mă refer la populaţia majoritară şi Biserica oficială, ci doar Bisericile Ortodoxe de Stil Vechi. Nu există nici o colaborare de înfrăţire între cele două tipuri de Biserici, întrucât una se identifică a fi soră cu catolicismul (stil nou), alta a fi următoare a Predaniei Sfinţilor Părinţi (stil vechi).

„Sfinţii Părinţi şi-au ocupat timpul cu stabilirea şi confirmarea dogmelor de credinţă creştină împotriva celor ce-L huleau pe Dumnezeu în diferite moduri ( a ereticilor ce sunt şi azi), iar calendarul l-a lăsat pe seama profanilor sau laicilor”. Dacă citim cu atenţie hotărârile sfintelor Sinoade, referitor la noul calendar, vedem că NICIDECUM nu s-a ignorat această problemă a calendarului, întrucât este chiar o parte din dogmă, aducându-ne aminte că primele noţiuni de calendar au fost utilizate de Dumnezeu creatorul, la început, săvârşind fenomenele de „zi, noapte; seară, dimineaţă”, ulterior săptămână, lună, anotimp, an. Deci, nu a fost nici un calcul filozofic calendarul, ci a fost calcul ales de către Dumnezeu Tatăl, într-o formă perfectă de a zidi omenirea în 6 zile. Este drept că la Sfintele Sinoade s-a u combătut problemele create de ereticii care-şi propovăduiau greşitele învăţături şi tulburau poporul ortodox; însă, nici problema calendarului nu s-a arătat chiar aşa cum spune respectivul blog. Chiar Canonul 1 al Sinodului din Antiohia face referire la necesitatea conceperii unui calendar în cadrul Bisericii Ortodoxe, iar orice adaos/aborgare, se pedepseşte cu Anatema, conform Canonului.

Respectivul domn, continua în articolul său: „Acest calendar era făcut de Sosigene, în timpul Împăratului Roman Iulius Cezar. Până în anul 527, în vremea Împăratului Justinian, Sfinţii Părinţi s-au folosit de acest calendar (nu l-au anatemizat!, cu toate că era făcut de un păgân)”. Este adevărat, calendarul (PARTEA FILOZOFICĂ)  a fost alcătuită de Sosigene; însă, nicidecum partea importantă, pentru că Sosigene a descoperit prin calcule o unitate de timp între cer şi pământ; Sfinţii Părinţi nu au adoptat în uzul Bisericii Ortodoxe calendar de tip „solar” ci SINAXAR şi PASCALIE! Cât despre anatematisirea Calendarului, dacă citim cu atenţie articolul https://veniaminilie.wordpress.com/2010/02/06/anatemele-date-impotriva-calendarului-grigorian/ vedem că noul calendar, cel alcătuit de catolici, chiar şi-a luat o serie de anateme din partea întregii Biserici Ortodoxe, încă de la anul 1583. Calendarul alcătuit de Sfinţii Părinţi la Sinodul 1 Ecumenic nu este, după cum spuneam, calendarul astral creat de Sosigene, în vremea împăratului Iulius Cezar, ci este Calendarul Bisericesc, o mare deosebire faţă de cel filozofic!

„Singurul calendar care este cel mai aproape de prescripţiile Sfinţilor Părinţi, în ceea ce priveşte serbarea Paştelui, este cel creştin ortodox. Acesta a fost îndreptat în timpul Patriarhului Meletie, în anul 1923, pe 15 noiembrie. Abia în 42.000 de ani rămâne cu o zi în urmă”. Este total aberant să susţii o idee falsă! Biserica Ortodoxă Română şi celelalte care au primit noul calendar, NU FOLOSESC ACEST CALENDAR PENTRU A STABILI PAŞTILE, pentru că Paştele îl stabilesc în continuare după PASCALIA DE STIL VECHI, ci pentru a se asemăna mai mult cu catolicii. Cât despre cuvântul „calendar îndreptat” post spune că este de asemenea o aberaţie şi erezie să numeşti „îndreptat” un calendar care nu coincide nici cu data Pascaliei (BOR ţine doar Paştele pe stil vechi!!!), şi în plus nu corespunde în nici un fel cu minunile de la Ierusalim, întrucât Iordanul se întoarce înapoi când românii serbează ziua de 19 ianuarie, deci, cu 13 zile după ziua în care ei au serbat Boboteaza, la Ierusalim se întoarce Iordanul!!! Mai mult: o dovadă ştiinţifică prin care se dovedeşte greşeala din calendarul gregorian se vede în seara de 24 Decembrie PE STIL VECHI – 5 Ianuarie la români şi noi calendarişti – când la Ierusalim se arată steaua ce s-a arătat acum 2000 de ani, la naşterea Mântuitorului. Iată o dovadă filozofică prin care se adevereşte că noul calendar nu corespunde cu calendarul astral!!! Calendarul Iulian este corect, întrucât de 2000 de ani steaua se arată în aceeaşi zi de 24 Decembrie (6 Ianuarie la noii calendarişti). De asemenea, nu numai Steaua adevereşte corectitudinea calendarului de stil vechi, ci şi celelalte minuni care se săvârşesc.

Iată ce scrie în continuarea articolului: „Însuşi Mântuitorul nostru Iisus Hristos se supune timpului cinstind Paştile iudaic după calendarul existent, care mai pe urmă a fost modificat de Sfântul Dionisie Exiguul. Dacă şi calendarul acesta, după care Mântuitorul a serbat Paştile iudaic, a fost schimbat, atunci de ce nu s-au dezbinat creştinii? Dacă Însuşi Domnul nostru, al creştinilor, a făcut aceasta atunci cum de creştinii nu s-au revoltat la schimbarea calendarului? Pentru că El nu a cinstit data din calendar, cum fac stiliştii, sau calendarul în sine, ci a cinstit SĂRBĂTOAREA!” Dacă este o aşa de neimportantă – pentru cei de pe stil nou – data în care ţin sărbătorile, ci felul cum le ţin, de ce au mai primit noul calendar? Ţinând cont şi de exploziile de greşeli în Tradiţie bisericească, dar şi în erori ce dovedesc neasemănarea de nici oculare a calendarului gregorian cu cel solar. Încă ceva greşit, Mântuitorul nu a schimbat nici un Paşte, întrucât nu putem fi chiar aşa de indiferenţi când facem comparaţia între Paştele Iudaic şi Paştele Creştin, care nu au nici un fel de legătură! Hristos a fost răstignit în ziua de Paști Iudaic (Vinerea), dar a înviat în ziua de Paştele Ortodox, adică Duminica! Noi creştinii nici măcar calendaristic nu ţinem paştile evreilor, ci NUMAI PAŞTILE ORTODOX, ÎNVIEREA DOMNULUI!

După aceasta, el continuă astfel: „Nici Fiului nu-I este dat să ştie timpul…, doar Tatăl” (Matei 24,36), arătând astfel că numai firea dumnezeiască ştie cu exactitate ziua şi ceasul în care va fi judecata, deci şi timpul în care suntem acum. “Timpul exact” nu a fost descoperit oamenilor tocmai pentru a nu putea calcula sfârşitul lumii.”

Mi se pare că aici avem de a face cu cineva care nu cunoaşte nici pe departe problema calendarului, ci doar încearcă să arate o formă de „mărturisire” deşi plină de greşeli şi erezii. De pildă, versetul citat se referă l ziua de apoi, iar nu la calendar. Pentru că se vede clar că dacă o stea se arată pe cer în aceeaşi zi, timp de 2000 de ani, evident că NU A DECĂZUT ÎN NICI UN FEL timpul sau calendarul. Şi cu toate că avem dovada că avem calendarul foarte corect, din toate punctele de vedere, nu avem cum să calculăm ziua judecăţii de apoi. Aici denotă şi o lipsă a pregătirii teologice, devreme ce crede că după calendar se poate calcula ziua Judecăţii de Apoi. Timpul este exact, însă, Mântuitorul nu a dat nici măcar un indiciu pentru a putea începe un calcul referitor la sfârşitul lumii. Aceasta este problema cea neânţeleasă, nicidecum calendarul, care el este la locul său de când l-au lăsat Sfinţii Părinţi, şi toate se petrec în aceleaşi zile ca acum 2000 de ani, ca acum 1000 de ani, ca acum 500 de ani, nicio schimbare fiind. Cât despre fenomenul de „încălzire globală” sau să punem problema că s-a ajuns la sfinţirea strugurilor (Schimbarea la Faţă) pe când strugurii încă nu sunt copţi… este o problemă generată de temperatura pământului, dar nicidecum de calendarul solar, sau de calendarul Bisericesc. Sfinţirea strugurilor din ziua Schimbării la Faţă nu au nicio legătură cu calendarul Bisericesc, nici cu tradiţia. Însă, în ziua de Schimbarea la Faţă pe stil vechi, Muntele Thabor se umbreşte în noruşorul care l-a luminat atunci când Mântuitorul s-a schimbat la Faţă înaintea Ucenicilor Săi.

În continuare, articolul face referire la „Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din România” pe care o numeşte abuziv „stilistă” iar pe credincioşi „stilişti”. Ei bine, nu îmi place mie să iau apărarea în aceste cazuri instituţiei în cauză, însă, trebuie să spun că ea nu are nici o vină, iar despre stilul pe care îl ţine, este cel pe care l-au lăsat Sfinţii Părinţi. Va să zică Sfinţii Părinţi erau stilişti??? Cât despre stilul pe care l-a adoptat Patriarhia de Constantinopol, Biserica Ortodoxă Română şi celelalte de pe stil nou, este un stil catolc, ceea ce ar trebui să se numează „biserica papistăşească” dacă pe cea de stil vechi o numeşte „stilistă”… Despre istoria Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi chiar nu văd cu ce drept ar îndrăzni cineva din Biserica Ortodoxă Română să critice, întrucât trebuie să ne amintim ce fel de poziţie au avut majoritatea ierarhilor de pe stil nou care au preferat să îi „toarne” pe toţi fraţii lor şi să dea la moarte pe adevăraţii trăitori ortodocşi, chiar dintre ei. Acum, dacă eu îndrăznesc să scriu ceva despre dosarul de securitate al unuia dintre ierarhii BOR, sunt sigur că trebuie să mă protejez, pentru că la cât de golani şi nenorociţi sunt, sunt în stare să te ucidă şi prin „împărtăşanie”, că-ţi pune ceva; însă, dacă a apărut acum ceva vreme un nebun la TV care a argumentat aiurea existenţa lui Dumnezeu, BOR a tăcut!!! Este ceva ciudat să ne sară nouă în cap dacă spunem adeăvrul despre ei, iar dacă cineva critică persoanele Dumnezeirii, Patriarhia zace ca mortul în front. Este strigător la cer să acuzăm o Biserică Ortodoxă ce păstrează ce au lăsat Sfinţii Părinţi, pentru a da dreptate unei goleneşti instituţii pe care doar ei o numesc biserică, iar în ea au introdus o mulţime de erezii de la catolici şi protestanţi, iar masoneria este rang de cinste. Ei bine, ce-i drept, nu numai în BOR este masoneria rang cinstit, cum anunţa trinitas TV şi punea în faţa oamenilor câteva imagini cu cavaleri de malta (grad 31-23). Şi cred că nu degeaba părintele Justin Pârvu a spus în ultimul comunicat dat, că trebuie să „ne întoarcem la tradiţie” ceea ce se înţelege clar că pentru a te întoarce, înseamnă că ai plecat. Deci, la care tradiţie se vor întoarce??? Cred că vor prefera să ia stola de la catolici pe ei, decât să se întoarcă la învăţătura Sfinţilor Părinţi!!! La urma urmei, în acea instituţie şi dracul are un cuvânt de spus… şi acei foşti securişti din frunte, preferă să-l urmeze pe el decât să se întoarcă la Tradiţia Sfinţilor Părinţi, ca nu cumva să lase pe cineva să se mântuiască! Adeăvrat zice Mântuitorul: „nici voi nu vă mântuiţi, dar nici pe alţii nu lăsaţi să se mântuiască”! Cine are urechi de auzit, să audă!

Veniamin Ilie

Reclame

%d blogeri au apreciat asta: