Archive for Aprilie 2010

Părintele Adrian Figeţeanu camuflează minciuna în adevăr

23 Aprilie 2010

Pe blog-ul părintelui Arhimandrit Mihail Stanciu a fost publicat un articol cu citate dintr-o predică a părintelui Adrian Făgeţeanu referitoare la problema vechilor calendarişti din România. Iată expresiile aberante şi care pot fi contestate foarte uşor, canonic, dovedindu-se o totală minciună şi în acelaşi timp erezie împotriva Sfintei Predanii a Ortodoxiei:

”Am avut și avem şi vom avea, cu mila lui Dumnezeu, mereu episcopi vrednici, ortodocși, care îşi pun sufletul pentru Biserică, se roagă, postesc, învaţă cuvântul Adevărului. Să ne ţinem de Hristos în Biserica Ortodoxa Romana prin ei, rugându-ne să-i lumineze Dumnezeu şi să-i întărească mereu pe păstorii noştri.” (Articolul „O lămurire a Părintelui Adrian Făgețeanu despre diversiunea ”stiliștilor”).

În această afirmaţie se ascund o foarte mare suferinţă a unor oameni care au pătimit, au murit, au fost distruşi moral şi fizic în puşcăriile comuniste pentru faptul că erau trădaţi de proprii păstori. Zeci de Biserici au fost aduse la nefiinţă, fiind distruse de comuniştii cu care adesea se făceau înţelegeri. Nici până în prezent nu au fost elucidate cazurile dosarelor de colaborare cu comunismul, investigaţii în care pot fi aflaţi în posturi foarte delicate actuale feţe bisericeşti din Sinodul B.O.R. Ba mai mult, afirmaţia părintelui Adrian Făgeţeanu care sună aşa „Am avut și avem şi vom avea, cu mila lui Dumnezeu, mereu episcopi vrednici, ortodocși, care îşi pun sufletul pentru Biserică, se roagă, postesc, învaţă cuvântul Adevărului.” Despre rugăciunea lor putem afla foarte multe, chiar public: rugăciunile în comun cu ereticii, slujbele şi Tainele împreună cu aceştia, cum s-a arătat controversatul Mitropolit Nicolaie Corneanul, care s-a împărtăşit cu greco-catolicii. Ba mai mult, în perioada aşa-zisei „săptămâni ecumenice” preoţi din cadrul Patriarhiei Române, din multe zone ale ţării noastre, săvârşesc Vecernii sau slujbe de Tedeum cu clerici catolici, greco-catolici, armeni sau chiar protestanţi, încălcând cu ruşinoasă îndrăzneală Sfintele Canoane şi ponegrind adevărul Predaniei Sfinţilor Părinţi ai Bisericii Ortodoxe (Soborniceşti şi Apostoleşti). Despre posturile pe care le săvârşesc cu atâta „credinţă” cei din BOR, trebuie să menţionăm fără nici un fel de sfială faptul că nu are nici un fel de legătură postul din BOR cu Posturile aşezate de Sfintele Sinoade, cu o rânduială bine definită. De pildă, după Tipicul Mare al Sf. Sava, care este carte de temelie pentru toate rânduielile Bisericii Lui Hristos, Postul Sfintei patruzecimi, adică cel mare, se ţine astfel: primele 3 zile ajunare; de luni până Vineri se posteşte fără mâncare preparată cu untdelemn (ulei), iar sâmbăta şi Duminica cu untdelemn (ulei), iar numai în zile precum prăznuirea Sf. 40 de Mucenici, când această zi care în post, se dezleagă la untdelemn, iar la praznicul Bunei Vestiri şi la Duminica Stâlpărilor (Floriilor) se dezleagă la peşte. În BOR este cu totul altă rânduială. De ce? Postul a fost realizat de Sinodul BOR sau de Sfinţii Părinţi, care au şi spus că nu este vrednic de har sinodul sau episcopul care dezleagă posturile. De asemenea, în B.O.R. postul Sfinţilor Apostoli nu are nici un fel de asemănare cu Postul stabilit de Biserica Lui Hristos, de Sfintele Sinoade. Acesta în anii în care data Învierii Domnului este mai târzie, pentru greşeala schimbării calendarului fix, Postul Sfinţilor Apostoli se mută în Săptămâna Sfintei Treimi, care este între Duminica Pogorârii Sfântului Duh şi Duminica întâi după Rusalii (a tuturor Sfinţilor), care prin rânduială stabilită de Sfinţii Părinţi este o a doua Săptămână Luminată pentru Biserica Ortodoxă, întrucât la Cincizecime s-a dat darul şi harul Sfântului Duh Sfinţilor Apostoli, Arhiereilor şi preoţilor dreptslăvitori şi care DREPT învaţă cuvântul Adevărului, în conformitate cu Predania şi Sfintele Canoane, nu după placul fiecăruia. Iată că postul stabilit de ierarhii Sinodului BOR, prin încălcarea Predaniei şi a Sfintei Tradiţii, este un post necanonic, fără rânduială şi ţinut în altele decât zilele stabilite de Sfinţii Părinţi. O altă abatere gravă este aceea că nici un Post nu poate mare dura mai puţin de 8 zile. În cazurile de mai sus, în care Învierea Domnului este prăznuită la o dată foarte târzie (conform Pascaliei, ultima dată fiind 25 Aprilie!!!), Postul Sf. Apostoli în Patriarhia Română durează chiar mai puţin de 8 zile, uneori chiar 3 zile, sau cel mai rău, 2 zile, care este o blasfemie de toată groaza să reduci un Post de o aşa mare însemnătate la numărul de 3/3 zile, când rânduiala Sfinţilor Părinţi spune clar: minim 8 zile în anii în care Paştele cade târziu. Deci, dacă ei prin rânduiala posturilor calcă Sfintele Canoane, prin rugăciune calcă peste Sfintele Canoane şi dogma Bisericii Lui Hristos, slujind cu nişte eretici ca şi cu nişte purtători de har şi dar, despre ce adevăr să fie vorba la ei? Slujirea cu ereticii este chiar o erezie împotriva Sfântului Duh, care nu se iartă niciodată, conform Sfintei Evanghelii şi se dă Anatemei prin Sfintele Canoane, întrucât lucrarea Sfântului Duh în Biserică, prin arhierei şi preoţi, este dogmă stabilită de Sfintele Sinoade, care de asemenea au impus ca tot cel care îndrăzneşte a sluji ca cu nişte purtători de har, sau măcar de le-ar permite ereticilor să practice ceva ce nu le este lor îngăduit (a sluji cele Sfinte), să se lepede de la Biserica Lui Hristos şi să nu mai aibă dreptul să slujească niciodată, pentru că prin abaterea gravă făcută, Sfântul Duh ridică toate darurile ce li s-au dat la hirotonie, întrucât încalcă o sumedenie de Sfinte Canoane şi neagă faptul că Harul Sfântului Duh este unul şi într-o Singură Biserică! Pentru că acesta sfinţeşte pe cea Una Sfântă, Sobornicească şi Apostolească Biserică, iar nu şi pe ereticii care s-au rupt de dânsa. Ce ne facem în situaţia în care cei care calcă Sfintele Canoane, sunt mai mulţi decât cei care păstrează Sfânta Predanie? Oare, s-au scurs anii şi s-au Schimbat rânduielile? A trecut timpul şi s-a schimbat Legea (Sfintele Canoane)? Nicidecum! Pentru că prin schimbarea legii, spune Sfântul Apostol Pavel, vine numaidecât şi schimbarea credinţei. Ei bine, dacă ei au falsificat cu atâta neruşinare mulţimea Sfintelor Canoane, oare, despre ce adevăr să fie vorba? Cumva adevărul ni-l însuşim noi? Nicidecum! Adevărul s-a dat prin Sfinţii Apostoli, prin Sfintele Sinoade şi prin Sfinţii Părinţi; iar dacă sinodalii BOR-ului calcă Aşezămintele acestora, ce fel împlinesc adevărul? Sau adevărul conţine doar părţile care-i interesează pe ei, iar celelalte sunt schimbabile? Nicidecum! Adevărul este unul, întreg, fără părţi care pot fi schimbate, pentru că prin schimbare ar însemna că adevărul se conformează fiecărui secole în parte, fiecărui om, episcop sau preot, care schimbă după bunul plac, sau după cum le scorneşte mintea la mai mulţi ca aceştia. Aceasta ar însemna că adevărul de la an la an se transfigurează în minciună, devreme ce nu corespunde cu mai multe secole, chiar cu toate secolele din toate erele! Aşadar, adevărul este neschimbabil în ceea ce priveşte Biserica Lui Hristos. Şi atunci, despre ce adevăr vorbeşte părintele Adrian Făgeţeanu când afirmă că BOR are „episcopi vrednici, ortodocși, care îşi pun sufletul pentru Biserică, se roagă, postesc, învaţă cuvântul Adevărului”? Care este cuvântul Adevărului pe care-l învaţă? Adevărul din Sfânta Evanghelie? Ei bine, şi catolicii îl au în mare parte! Bine zis „în mare parte”, pentru că dincolo de ce au luat de acolo, ce nu le-au convenit şi ce a contravenit faptelor lor murdare au schimbat; iar adevărul Bisericii Lui Hristos este Sfânta Ecanghelie; Sfânta Tradiţie (dogmă), Sfintele Aşezăminte şi Sfintele Canoane. Deci, dacă ei dintr-un adevăr întreg secţionează doar ceea ce le convine, iar ceea ce contrazic ideile lor, abrogă, este clar că orice idee, învăţătură, rânduială, decizie, care nu se menţine întru toate în conformitate cu tot (întregul) adevărul, sunt minciuni şi false adevăruri care se depărtează de la Adevărul adevărat şi se foloseşte de termenul „adevăr” când defapt este vorba despre o minciună şi o înşelătorie diavolească.

Încheind predica sa, părintele Adrian Făgeţeanu spunea: „Tot ce nu e început şi lucrat în Adevăr se va spulbera, se va risipi, cum a zis și înțeleptul Gamaliil. Noi să răbdam şi să trăim în Hristos aici unde suntem în ascultare, pană la sfârşit, ca să ne mântuim”. Pentru un creştin simplu, acest cuvânt de încheiere este considerat ca fiind o întărire în credinţă. Ei bine, nicidecum nu este aşa. Iată ce spun Sfintele Sinoade despre ascultarea de ierarhii care se abat de la adevărul ÎNTREG şi de la Aşezămintele Sfintelor Sinoade:

cei ce se despart de împărtăşirea ce către întâiul stătător al lor, pentru oarecare eres condamnat de Sfintele Sinoade, sau de Sfinţii Părinţi, aceia care predică eresul în public şi cu capul descoperit îl învaţă în Biserică, unii ca aceştia nu numai că sunt supuşi certării, canonice, îngrădindu-se pe sine de împărtăşirea cu numitul episcop, înainte de cercetarea Sinodului, ci şi de cinstea cuvenită dreptslăvitorilor se vor învrednici, că n-au osândit episcopi, ci mincinoşi episcopi şi mincinoşi învăţători. Şi n-au rupt unirea Bisericii, prin schismă, ci s-au silit a izbăvi Biserica de schismă şi de dezbinare(Canonul 15 al Sinodului ce s-a numit I-II, din Constantinopol, întrunit la anul 861).

Aşadar, dacă vorbim despre adevăr, să şi argumentăm că este adevărat, nu numai o formă de a falsifica adevărul şi a numi minciuna „adevăr”.

Iată încă o dată o dovadă că stilul nou chiar nu are nici un fel de legătură cu adevărul Bisericii Lui Hristos, iar Ortodoxia care şi-o atribuie ei, doar ca nume, şi puţin ca înfăţişare, nu corespunde de nici un fel cu Adevărul adevărat care s-a dat prin Sf. Apostoli, Sf. Sinoade, Sf. Părinţi, iar nu prin ierarhi foşti agenţi de securitate, care şi-au trădat proprii fraţi, preoţi, călugări şi credincioşi.

Hristos a înviat!

articol semnat de Veniamin Ilie

B.O.R. are botez catolic!

20 Aprilie 2010

După cum am mai vorbit şi în alte articole, Biserica Ortodoxă Română – Patriarhia Română are părţi „canonice” şi în comuniune deplină cu Sinodul Patriarhiei care, printre alte abateri foarte grave de la Sfintele Canoane, botează prin stropire!!! Am văzut pe multe site-uri şi blog-uri, chiar în cărţi şi reviste fotografii în care prunci sau adulţi erau botezaţi prin stropire, în partea Banatului, Maramureşului, Ardealului şi prin celelalte zone, pe ici-colo. Iată ce găsesc în seara aceasta pe un blog „ortodox” al cărui administrator ascultă de Patriarhia Română:

Fotografia o găsiţi şi la adresa http://comandaicoane.ro/index_confoto.html la articolul numărul 77 – 10.

Este şocant cum fac ascultare preoţi ai Patriarhiei Române de aceasta! Este destul de dramatică situaţia în care oameni nevinovaţi sunt lăsaţi să moară păgâni pentru că nu sunt botezaţi cum se cuvine, încât să se NASCĂ DIN APĂ ŞI DIN DUH, cum spune Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Ei bine, la aceste situaţii Patriarhia Română şi nicio altă episcopie din ţară nu are bunul simţ al răspunderii faţă de Sfintele Canoane încât să REPARE TOATE GREŞELILE PROPRIILOR CLERICI/IERARHI, însă, după cum citeam într-un comunicat de presă al Episcopiei Huşilor, pe site-ul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, îşi pronunţa nliniştea faţă de contruirea unei Mănăstiri Ortodoxe pe stil vechi care NU SE SUPUNE NICI B.O.R. şi nici aliaţilor ei – statului ateu, ci Lui Hristos şi stilului vechi. Oare, de ce sunt îngrijoraţi când văd oameni care au curajul să facă ceva pentru mântuirea noastră, iar ei tac şi zac într-o lene uimitoare? Iată, sunt copii lăsaţi să moară ca nişte păgâni NEBOTEZAŢI, fiind stropiţi ca la catolici, fără să fie botezaţi CREŞTIN-ORTODOX!!! Şi din nefericire, Patriarhia Română are mult mai multe preocupări decât să dea un comunicat prin care să IMPUNĂ „PASTORILOR” săi să NU MAI BOTEZE DIN LENE CA LA CATOLICI, ci să boteze creştineşte. Este evident, de ce să strice ei un comunicat de presă pe care-l dau la adresa unei mănăstiri care nici nu se supune, şi nici nu se va supune lor niciodată, ci doar Lui Hristos şi Predaniei Bisericii.

Sunt şocat cum Patriarhia Română are pe zi ce trece mai multe fapte prin care calcă cu brutalitate Sfintele Canoane, şi se numeşte pe sine „canonică” prin actele date de stat sau moştenite din istorie, de la Sfinţi CARE NU AU FĂCUT FĂRĂDELEGILE PE CARE LE FAC EI ÎN ZILELE NOASTRE! De ce nu se îndreaptă? Ei simplui: pentru că nu au timp, că în acest timp caută vicleşugiri pentru a împiedica pe orice creştin ortodox pe stil vechi să facă ceva în ţara aceasta, pe care MAI MARII LOR, ÎMPREUNĂ CU EI, au predat-o străinilor! O ţară de la care mâncau şi ruşii, şi grecii, şi alţii, acum depinde de păgâni! O ţară Ortodoxă este robită ereticilor! O ţară Ortodoxă este spurcată prin botezuri ÎN BISERICI ORTODOXE, PRIN STROPIRE, CU BOTEZ CATOLIC!!! De ce se merge spre această catolicizare şi nu se spune o dată şi o dată adevărul adevărat???

Răspunsul va veni… nu prea curând, sunt sigur! Pentru că dacă aş fi scris ceva contra Patriarhului, ca persoană, a doua zi eram dat în judecată de B.O.R, pentru că aşa se face, mai nou, la „creştinii canonici”; însă, dacă scriem ceva ce cu adevărat atrage atenţia asupra ereziei lor, NICI MĂCAR NU ÎI INTERESEAZĂ, căci pentru mulţi este o mândrie să se creadă deja îmbrăcaţi în stole, slujind fără grijă la altar cu catolicii! Este aşa sau nu??? Dacă nu, atunci de ce se botează cu botez catolic???

Părinţii vor mai puţin sex, violenţă şi droguri la TV

19 Aprilie 2010
Un sondaj arată că părinţii sunt îngrijoraţi de ceea ce văd copiii la televizor şi doresc să fie ajutaţi să controleze cantitatea de sex, violenţă şi droguri din producţiile văzute de cei mici. Aceasta a fost concluzia unui sondaj efectuat pe 500 de părinţi la cererea Conferinţei Episcopale Americane.

Peste 80% dintre respondenţi au spus că doresc un control mai bun asupra conţinuturilor media ce arată violenţă, sex, folosire ilegală de droguri, de alcool şi expresii vulgare. În special s-a manifestat îngrijorare vizavi de prezentarea folosirii drogurilor şi alcoolului, elemente neluate în considerare în sistemele de stabilire a „rating”-urilor pentru emisiuni şi filme. Sondajul mai arată că majoritatea părinţilor (90%) încearcă să controleze ceea ce văd copiii, în special prin impunerea de reguli privind folosirea televizorului. Aproximativ două-treimi dintre participanţii la sondaj au pus accentul pe următorii trei factori: înţelegerea metodelor de control, abilitatea blocării reclamelor nepotrivite pentru copii, şi mai marea disponibilitate a unor produse media care să aibă deja controlul parental inclus. Părinţii apelează la industria media să protejeze copiii, trei-sferturi considerând că această industrie trebuie să facă mai mult, iar 58% considerând că şi guvernul poate face mai mult.
Oficialii Conferinţei Episcopale Americane au făcut o serie de recomandări în baza acestor rezultate. Au făcut apel în primul rând la „extinderea sistemului de rating pentru conţinut media, astfel ca să includă nu doar violenţa, sexul şi limbajul ci şi folosirea de droguri şi abuzul de alcool şi ţigări”. De asemenea au cerut „legislatorilor şi companiilor de televiziune să dea părinţilor şi celorlalţi telespectatori mijloacele pentru a bloca reclamele nedorite şi să sprijine iniţiativele care promovează şi sporesc folosirea de către părinţi a metodelor de control parental”. Episcopul Gabino Zavala, preşedintele Comitetului pentru Comunicaţii din cadrul Conferinţei, a concluzionat: „Tranziţia naţiunii noastre spre televiziunea digitală oferă o excelentă oportunitate de a întări protecţia copiilor.”

Sursa: ortodoxia.md

Replică dată unor acuzaţii ale celor pe stil nou

18 Aprilie 2010

Hristos a înviat!

Iubiţi cititori,

De curând, mai exact din perioada Sfântului şi Marelui Post al Patruzecimii, au fost postate în forumul teologie.net administrat de părintele protosinghel Petru Pruteanu, din Republica Moldova, o serie de acuzaţii nefondate la adresa noastră, a clericilor români (ortodocşi tradiţionalişti – de stil vechi), cât şi la adresa Bisericii Ortodoxe din Italia, Bisericii Ortodoxe de stil vechi din România, acuzaţii care contravin în multe ipostaze Sfintelor Canoane ale Bisericii Ortodoxe (Soborniceşti şi Apostoleşti). În cadrul postărilor suntem numiţi ca fiind „schismatici”, uneori ca fiind eretici, de către un tânăr, Cosmin Florin, din Craiova. Pretextul acuzaţiilor este faptul că noi nu depindem în nici un fel de Patriarhia Română şi nici nu aveam această intenţie, având bineânţeles o serie de motive CANONICE, bazate nu pe vorbe şi afirmaţii cu de la sine putere, ci pe originalele Sfinte Canoane ale Sfinţilor Apostoli, Sfintelor Sinoade şi Sfinţilor Părinţi. Conform Canonului 15 al Sinodului local din Constantinopol de la anul 861, nu avem nicio îndatorire să ascultăm de Patriarhia Română, atâta timp cât este în ea prezente o serie de erezii combătute de Sfintele Canoane. Cea mai revoltătoare erezie la care este apartenentă B.O.R. (Patriarhia Română) este mişcarea ecumenistă. Ecumenismul – este o formă greşită de abordare a subiectelor dogmatice, concepţie în care se afirmă existenţa altor dumnezei, altor biserici canonice decât cele ortodoxe. Mai mult, ecumenismul apare în sânul bisericilor protestante, grupări eretice apărute din catolicism. Nu numai ecumenismul este o problemă destul de gravă, chiar o erezie combătută de Sfintele Sinoade şi de Sfinţii Părinţi, ci şi alte aspecte şi principii legate de ecumenicitatea Bisericii şi de interconfesionalitate. În urma unei analize temeinice şi canonice, aflată public şi pe pagina www.gocromania.wordpress.com aflăm cu exactitate cauzele de început a căderii Patriarhiei Române încă din anul 1924 într-o serie de fapte necanonice, pe care le puteţi citi pe această pagină.

Indignarea celor de pe forumul teologie.net s-a extins foarte puţin şi în alte blog-uri, împotriva unora dintre noi, ortodocşii tradiţionalişti, fără măcar a se specifica exact de ce suntem numiţi schismatici? Oare, suntem schismatici pentru că nu ascultăm de un Sinod eretic? De o Patriarhie catolicizată foarte intens în interior? Este cumva o obligaţie a nu respecta Sfintele Canoane ale Sfinţilor Părinţi şi a aproba normele impuse de Sinodul BOR? Nicidecum, întrucât nu suntem nici o Biserică cu de la sine putere, dar nici cu drept de a răstălmăci fiecare aşezămând, de a abroga deciziile Sfintelor Sinoade şi de a înlătura orice Sfânt Canon care contravine faptelor de ruşine ale unor înalte personalităţi din istoria Patriarhiei Române. Nu rămâne decât să precizăm următoarele:

Sinodul BOR se află într-o comuniune (în rugăciune) cu alte confesiuni, ceea ce determină încălcarea Canoanelor 46 şi 47 Apostolice; Canonul 1 al Sinodului 4 Ecumenic; Canon 2 al Sinodului 6 Ecumenic; Canon 1 al Sinodului 7 Ecumenic; Canonul 1 al Sinodului din Antiohia de la anul 341. Perioada dintre anul 1924 şi 1962, când Patriarhia Română intră total în Mişcarea Ecumenică şi interconfesională, atrage după fiecare faptă/decizie a Sinodului, o serie de călcări abuzive a Sfintelor Canoane. În urma acestor abateri destul de grave de la linia cea neîntreruptă a succesiunii Apostolice, prin păzirea Sfintelor Predanii, Apostolice, Ecumenice şi a Sfintelor Canoane, Patriarhia Română se află într-o stare destul de controversată, canonicitatea acestea fiind realizată doar pe baza acordurilor dintre stat şi alte biserici ortodoxe de stil nou, care de asemenea, sunt supuse aceloraşi călcări de Sfinte Canoane ca şi aceasta.

În România, Patriarhia Română conduce (religios) majoritatea populaţiei, fiind şi precedată de alte câteva culte ortodoxe (de rit vechi sau de armeni), catolici, greco-catolici, cât şi alte culte publicate în Monitorul Oficial. Ei bine, dincolo de legalitate, Patriarhia Română nu are nicio credibilitate faţă de Sfintele Canoane pe care le încalcă nejustificat. Din această pricină noi nu avem nicio datorie să ascultăm de Patriarhia Română, fie că suntem credincioşi ortodocşi tradiţionalişti care facem ascultare de jurisdicţiile din România (Slătioara sau Moviliţa sau Vatra Dornei) fie că ascultăm de alte Sinoade Ortodoxe pe Stil Vechi din Grecia sau alte state.

Pentru cititorii noştri fideli

De ceva timp am început să studiez mai amănunţit situaţia Sinoadelor Ortodoxe Tradiţionale din România, Grecia sau din alte state. În prezent sunt pro dialogului cu Sinodul Ortodox Tradiţional (mateit), un dintre puţinele Sinoade care mai păstrează Succesiunea Apostolică din mâinile Arhiereilor zeloţi din anul 1935, care nu au fost de acord cu schimbarea calendarului. Spre deosebire de aceştia, în România au fost mult mai tensionate problemele, fie din punct de vedere legal (conflictele cu organele miliţiei), fie datorită inculturii unora şi acceptarea hirotoniei de către episcopi veniţi (şi hirotoniţi) pe stil nou. Situaţia Sinoadelor tradiţionaliste din Grecia nu este tocmai exact pre cum pare. Acum studiez foarte mult problema Sinodului mateit, întrucât am evlavie la acea succesiune care a fost păstrată, nealterată, din vremea arhiereilor Gherman şi Hrisostom. Dacă cei pe stil nou, pe care i-am amintit mai sus, nu au altă treabă decât să ne critice pe noi sau să ne acuze fără măcar un argument fix, canonic, temeinic, noi trebuie să fim cu luare aminte la problemele care ne interesează cel mai mult, având datoria faţă de mărturisirea noastră de credinţă şi de Biserica Ortodoxă adevărată.

Hristos a înviat!

Χριστός Ανέστη!

Христос Воскресе!

Christ is risen!

Cristo è risorto!

المسيح قام حقا قام!

Veniamin Ilie

Minciuna devine adevăr, iar cooperarea compromiţătoare???

16 Aprilie 2010

„Musulmanii din tulburata regiune Darfur şi din alte zone ale Sudanului cooperează cu creştinii pentru edificarea unui lăcaş de cult în sudul ţării, ca un semn de pace, recunoştinţă şi solidaritate”, anunţă ekklesia.co.uk. Membrii Asociaţiei Studenţilor din Darfur din cadrul Universităţii din Juba au spus că doresc să-şi exprime recunoştinţa faţă de Lopez Lomong, un atlet catolic sudanez, care a solicitat public Chinei să ceară guvernului de la Khartoum oprirea conflictului din regiunea Darfur. Lomong a fost purtătorul drapelului Sudanului la Olimpiada de vară de la Beijing din 2008. El este membru al Echipei Darfur, o coaliţie de atleţi olimpici care luptă pentru încetarea violenţelor împotriva populaţiei din acea zonă, unde şi trupele guvernamentale şi miliţiile locale sunt acuzate de atrocităţi. În jur de 200 de musulmani s-au oferit voluntari pentru a construi o biserică romano-catolică în Kimotong, sudul Sudanului, satul natal al lui Lomong. Lucrările au început în ianuarie şi se speră ca ele să fie încheiate în toamna acestui an. „Apreciem faptul că Lopez Lomong a fost alături de noi. Contribuim la edificarea acestei biserici pentru a arăta că nu vrem ca populaţia din Darfur să fie folosită împotriva fraţilor din Sud”, a spus Rudwan Dawod, preşedintele Asociaţiei Studenţilor din Darfur.
www.ziarullumina.ro

Acestea le-au spus cei de la ziarul lumina. Ei bine, ce cooperare poate exista între un neam care de când se ştie a ucis, şi un popor care a fost ucis??? S-au înverşunat otomanii, sau s-au înrăit creştinii? S-au făcut compromisuri, sau este vorba doar de o cooperare? Eu asta nu am înţeles-o….

NASA: Cutremurul din Chile a scurtat durata zilelor pe Pământ

16 Aprilie 2010

Cutremurul puternic, care a afectat săptămâna trecută Chile, ar fi modificat axa Pământului şi ar fi micşorat durata zilelor, afirmă cercetătorii din cadrul NASA, relatează CNN. Schimbarea este neglijabilă dar permanentă. Durata fiecărei zile ar trebui să fie cu 1,26 microsecunde mai mică, potrivit estimărilor preliminare. O secundă are un milion de microsecunde.
Un cutremur modifică în mod considerabil structura şi distribuţia maselor pe Pământ. Schimbarea distribuţiei are ca urmare modificarea vitezei de rotaţie a planetei, care determină durata unei zile.
„Orice eveniment la nivel mondial care implică mişcări ale unor mase afectează rotaţia Pământului”, a declarat Benjamin Fond Chao din cadrul Centrului aerospaţial Goddard al NASA, situat în oraşul Greenbelt, statul Maryland.
Un cercetător în domeniul geofizicii din cadrul NASA, Richard Gross, a folosit un model informatic pentru a determina modul în care cutremurul de 8,8 grade din Chile ar fi afectat Pământul. Potrivit acestuia, seismul a modificat axa Pământului cu circa opt centimetri. Această modificare a axei ar putea scurta durata zilelor.
De asememea, cutremurul cu magnitudinea de 9,1 din 2004 care a provocat un tsunami devastator în Oceanul Indian a scurtat durata zilelor cu 6,8 microsecunde.
Pe de altă parte, durata unei zile terestre poate să şi crească. De exemplu, dacă Barajul Sanxia (Barajul celor trei defileuri) din China ar fi umplut, el ar conţine 40 de kilometri cubi de apă. Schimbarea distribuţiei masei terestre ar conduce, în acest caz, la o creştere a duratei zilei cu 0,06 microsecunde.
Dacă e aşa, înseamnă că într-un fel se justifică ştiinţific menţiunile din Sfânta Scriptură (Matei 24, 22 şi îndeosebi la Apocalipsă) privind micşorarea zilelor odată cu sfârşitul vremii şi venirea Mântuitorului, mai ales că sunt corelate de cataclismele mondiale amintite şi ele, desigur, cu atâta lux de amănunte în cartea Apocalipsei. Şi noi simţim cum fuge timpul atât de repede în zilele acestea şi ne uimim parcă, biruindu-ne, de scurtimea acestora. Oricine poate observa şi faptul că în ultimele 2-3 luni au avut loc intensificări ale plăcilor tectonice care au provocat cutremure serioase cu numeroase alte replici: Haiti 7 grade, din nou Haiti 6, 1 grade, Chile 8,8 grade şi Turcia 6 grade. Deşi modificările aduse zilei par nesemnificative, totuşi, ele dovedesc în mod ipotetic faptul că spre exemplu erupţia unui vulcan sau căderea unei comete sau asteroid pe pământ pot influenţa mult mai serios axa pământului şi implicit modificarea duratei unei zile.


http://theologhia.wordpress.com/

Rada Supremă a Ucrainei doreşte interzicerea magilor, vrăjitorilor, taumaturgilor, descântătorilor, şi fermecătorilor

16 Aprilie 2010

Această decizie este la moment susţinută de 7 deputaţi din diferite fracţiuni politice ale Radei ucraineşti, proiectul de lege fiind depus de D-l. Pavel Ungurean, Preşedintele Comisiei Parlamentare Pentru spiritualitatea şi conştiinţa sănătoasă a Ucrainei! Acest proiect de lege presupune interzicerea activităţii tuturor magilor, vrăjitorilor, taumaturgilor, descântătorilor, fermecătorilor! De asemeni, proiectul presupune retragerea a astfel de posturi de muncă, care astăzi sunt recunoscute! După cum afirmă autorul proiectului de lege, aceasta ideie a apărut în urma numeroaselor plângeri din partea cetăţenilor înşelaţi, cât şi din dorinţa de a menţine în societate conştiinţa sănătoasă!

www.pravoslavie.ru

Articol în revista cultural – ştiinţifică LOHANUL

14 Aprilie 2010

Etapele Biruirii în lupta cu patima desfrânării

de Veniamin Ilie

Articol publicat în revista cultural – ştiinţifică

LOHANUL

(articolul poate fi citit în pagina 50)

>CLICK AICI<

Tragedie

11 Aprilie 2010

Click pentru mărirea imaginii

Lech Kaczynski se îndrepta către Smolensk pentru a marca împlinirea a 70 de ani de la masacrul de la Katyn când avionul în care se afla s-a prăbuşit, nelăsând nici un supravieţuitor.

Aproximativ 22.000 de ofiţeri, poliţişti şi civili au fost executaţi în 1940 la Katyn, de fosta poliţie politică sovietică (NKVD).

Timp de mai multe decenii, URSS a acuzat armata germană că a comis aceste asasinate. Cu toate acestea, în aprilie 1990, liderul sovietic Mihail Gorbaciov a recunoscut responsabilitatea Rusiei.

Justiţia rusă continuă şi la această oră să respingă redeschiderea anchetei privind masacrarea ofiţerilor din ordinul lui Iosif Visarinovici Stalin.

„Crimele comise de fostul regim totalitarist nu pot fi justificate„, a declarat, miercuri, premierul rus Vladimir Putin, la Katyn, unde a participat împreună cu omologul polonez Donald Tusk la manifestări comemorative, relatează Adevărul.

Putin:” Atribuirea vinei asupra poporului rus este o minciună”

„De-a lungul deceniilor, s-a încercat să se ascundă adevărul despre execuţiile de la Katyn în spatele minciunilor cinice, dar a atribui vina asupra poporului rus este o minciună similară. Sunt convins că atât în Polonia, cât şi în Rusia din ce în ce mai multe persoane încep să îşi dea seama”, a mai afirmat premierul rus, la 70 de ani de la evenimentele de la Katyn.

„Represiunile distrug persoanele, oricare ar fi naţionalitatea lor, religia sau convingerile. Întregi categorii de populaţie au fost victime: cazaci, preoţi, simpli ţărani, profesori şi ofiţeri. Exista o singură logică: a semăna teroare, a dezvălui instinctele fiinţei umane, a confruna oamenii unii cu alţii, a-i face să se supună orbeşte”, a adaugat Putin.

„Aceste crime nu pot fi justificate. Ţara noastră a realizat o estimare politică, juridică şi morală foarte precisă a crimelor comise de regimul totalitar şi nu va fi revizuită”, a mai spus Putin.

Poporul rus nu poate fi considerat responsabil de masacrarea ofiţerilor polonezi, a declarat premierul rus, Vladimir Putin, citat de pagina online a RIA Novosti.

CopyPaste de pe www.click.ro

Persoanele vaccinate împotriva gripei, mai expuse riscului de contaminare cu H1N1

10 Aprilie 2010

Potrivit unor studii realizate în Canada, citate de AFP, persoanele vaccinate împotriva gripei sezoniere sunt mai expuse riscului de a contracta virusul H1N1 decât media populaţiei. Totuşi, concluziile acestor studii evită să stabilească un raport cauză-efect, limitându-se să amintească de existenţa unei „posibilităţi”. Cu ocazia unui „val” de îmbolnăviri cauzate de virusul H1N1 înregistrat într-o şcoală canadiană în primăvara anului 2009, cercetătorii au observat că persoanele care tuşeau şi care aveau febră au fost mai des vaccinate împotriva gripei sezoniere decât persoanele care aveau în continuare o stare bună a sănătăţii.

Protejat: „Claudiu Devreme” nou numit „Cosmin Florin”

7 Aprilie 2010

Acest conținut este protejat cu parolă. Pentru a-l vizualiza te rog să introduci parola mai jos:

Parintele Justin Parvu nu a murit?!

7 Aprilie 2010

Ieri şi astăzi ne-am interesat la mai multe persoane, clerici şi monahi, fie apropiaţi părintelui Justin, de la care am aflat că vestea morţii părintelui a fost doar un zvon! Zvonul acesta se pare că a fost lansat ca o „victorie” pe internet, pentru adunarea unui număr mare de vizitatori, a unor blog-uri de oameni bolnavi de popularitate şi faimă. Din nefericire, zvonul a provocat panica în rândul multor clerici care chiar l-au pomenit la Sfânta Liturghie, şi chiar s-au săvârţit slujbe de Parastas pentru dânsul. Chiar este o bucurie pentru noi să aflăm că părintele nu a murit şi că trăieşte, pentru că, după cum am mai spus, a fost singurul slujitor din cadrul B.O.R. care a promovat întoarcerea la Tradiţia Bisericii Ortodoxe, adică la cea pe care au lepădat-o/schimbat-o/modificat-o unii dintre ierarhii sau clericii din secolul XX şi s-a continuat până în zilele noastre, din nefericire!

Hristos a Înviat!

Veniamin Ilie

Acuzele lui Sabin: nefondate si prostesti

6 Aprilie 2010

De cateva zile, un anume Sabin, posteaza mesaje pe blog-ul meu, referitor la articolele de anul trecut din ziarul Cotidianul, articole in care, desi apare numele meu, semnatorul si realizatorul articolelor nu sunt nici eu, si nici nu mai lucreaza pentru Cotidianul, din cate am inteles, dar nu asta este important. Ideea este ca amenintarile respectivului Sabin, ma fac sa ma amuz foarte tare, intrucat posteaza si de pe o adresa IP de Italia, un IP pe care il cunosc eu de mai de mult, chiar daca sustine ca a postat de la un internet caffe. Ideea este ca de unde ai postat, tu aipostat, si asta se poate proba si descoperi. Mai mult, individul a postat pe alte pagini online detalii false despre mine, cum ca as fi ridicat in treapta de episcop, ceea ce suna chiar penibil pentru noi toti, si chiar amuzant! Schima mare nu am primit-o nici in Grecia, nici unde scrie el, si numele nu mi-a fost Hristofor, ci Veniamin, foarte clar. Ideea este ca publicitatea negativa sau pozitiva, daca mi-o face, oricine, chiar nu ma supara cu nimic, ci chiar ma avantajeaza, pentru ca atata vreme cat scrii despre mine, inseamna ca sunt mai in drepturi decat tine, sau vrei sa-mi iei locul, nu?!

Statutul meu in orice institutie in care am fost, a fost unul destul de legal si canonic, fara niciun fel de comentarii ale unor papitzoi care neavand treaba, stau si clocesc niste idei ce pocnesc de prostie. Asa a fost Claudiu Devreme, care cand si-a dat seama, era cat pe ci sa-l incoltzesc putin, ca sa vada exact cine sunt eu, cine este el, ce surse am eu si ce se risca el… Dar sa trecem peste asta. Cum Claudiu s-a retras, asa va face si individul respectiv, pentru ca este cam acelasi lucru cu vorbitul la telefon… desi vorbesti din Italia, Spania sau Germania, tot tu vorbesti… Sa fim cat de cat intelepti si sa nu ne jucam unul cu altul, frate Sabin, pentru ca nu vreau sa ma tulburi sau sa ma superi, desi nu ai cum bre, nu poti face asa ceva, pentru ca ideea ta de a ma denigra pe mine au avut-o si altii! Numai ca eu sunt destul de iubit de ucenicii si fratii mei, si nu ai cum sa smintesti tu niste oameni care au crescut in ochii mei sau eu in ochii lor, care ma stiu si nu doar au auzit de mine, cum ai auzit tu. Daca vrei sa te ajut sa devii vedeta, da-mi un mail si te ajut cu cea mai mare placere, si chiar tu vei fi uimit cum pot face asa ceva, un copil, cum ma numesti tu. Deci, inerca sa nu mai ma calci pe papuc, ti-o zic priteneste, ca sa nu ajungem la suparare, pentru ca daca ai avut ocazia sa ajungi pe frunt cu mine, ai observat ca tu vorbesti, eu tac, cand eu tac, atlii vorbesc de tine si chiar mai mult decat ai fi putut tu vorbi de mine! Potoleste-te si fi crestin intru toate, mai ales ca vrei sa dovedesti cuiva ca tu esti mare marturisitor si aparator al credintei…