Replică dată unor acuzaţii ale celor pe stil nou

by

Hristos a înviat!

Iubiţi cititori,

De curând, mai exact din perioada Sfântului şi Marelui Post al Patruzecimii, au fost postate în forumul teologie.net administrat de părintele protosinghel Petru Pruteanu, din Republica Moldova, o serie de acuzaţii nefondate la adresa noastră, a clericilor români (ortodocşi tradiţionalişti – de stil vechi), cât şi la adresa Bisericii Ortodoxe din Italia, Bisericii Ortodoxe de stil vechi din România, acuzaţii care contravin în multe ipostaze Sfintelor Canoane ale Bisericii Ortodoxe (Soborniceşti şi Apostoleşti). În cadrul postărilor suntem numiţi ca fiind „schismatici”, uneori ca fiind eretici, de către un tânăr, Cosmin Florin, din Craiova. Pretextul acuzaţiilor este faptul că noi nu depindem în nici un fel de Patriarhia Română şi nici nu aveam această intenţie, având bineânţeles o serie de motive CANONICE, bazate nu pe vorbe şi afirmaţii cu de la sine putere, ci pe originalele Sfinte Canoane ale Sfinţilor Apostoli, Sfintelor Sinoade şi Sfinţilor Părinţi. Conform Canonului 15 al Sinodului local din Constantinopol de la anul 861, nu avem nicio îndatorire să ascultăm de Patriarhia Română, atâta timp cât este în ea prezente o serie de erezii combătute de Sfintele Canoane. Cea mai revoltătoare erezie la care este apartenentă B.O.R. (Patriarhia Română) este mişcarea ecumenistă. Ecumenismul – este o formă greşită de abordare a subiectelor dogmatice, concepţie în care se afirmă existenţa altor dumnezei, altor biserici canonice decât cele ortodoxe. Mai mult, ecumenismul apare în sânul bisericilor protestante, grupări eretice apărute din catolicism. Nu numai ecumenismul este o problemă destul de gravă, chiar o erezie combătută de Sfintele Sinoade şi de Sfinţii Părinţi, ci şi alte aspecte şi principii legate de ecumenicitatea Bisericii şi de interconfesionalitate. În urma unei analize temeinice şi canonice, aflată public şi pe pagina www.gocromania.wordpress.com aflăm cu exactitate cauzele de început a căderii Patriarhiei Române încă din anul 1924 într-o serie de fapte necanonice, pe care le puteţi citi pe această pagină.

Indignarea celor de pe forumul teologie.net s-a extins foarte puţin şi în alte blog-uri, împotriva unora dintre noi, ortodocşii tradiţionalişti, fără măcar a se specifica exact de ce suntem numiţi schismatici? Oare, suntem schismatici pentru că nu ascultăm de un Sinod eretic? De o Patriarhie catolicizată foarte intens în interior? Este cumva o obligaţie a nu respecta Sfintele Canoane ale Sfinţilor Părinţi şi a aproba normele impuse de Sinodul BOR? Nicidecum, întrucât nu suntem nici o Biserică cu de la sine putere, dar nici cu drept de a răstălmăci fiecare aşezămând, de a abroga deciziile Sfintelor Sinoade şi de a înlătura orice Sfânt Canon care contravine faptelor de ruşine ale unor înalte personalităţi din istoria Patriarhiei Române. Nu rămâne decât să precizăm următoarele:

Sinodul BOR se află într-o comuniune (în rugăciune) cu alte confesiuni, ceea ce determină încălcarea Canoanelor 46 şi 47 Apostolice; Canonul 1 al Sinodului 4 Ecumenic; Canon 2 al Sinodului 6 Ecumenic; Canon 1 al Sinodului 7 Ecumenic; Canonul 1 al Sinodului din Antiohia de la anul 341. Perioada dintre anul 1924 şi 1962, când Patriarhia Română intră total în Mişcarea Ecumenică şi interconfesională, atrage după fiecare faptă/decizie a Sinodului, o serie de călcări abuzive a Sfintelor Canoane. În urma acestor abateri destul de grave de la linia cea neîntreruptă a succesiunii Apostolice, prin păzirea Sfintelor Predanii, Apostolice, Ecumenice şi a Sfintelor Canoane, Patriarhia Română se află într-o stare destul de controversată, canonicitatea acestea fiind realizată doar pe baza acordurilor dintre stat şi alte biserici ortodoxe de stil nou, care de asemenea, sunt supuse aceloraşi călcări de Sfinte Canoane ca şi aceasta.

În România, Patriarhia Română conduce (religios) majoritatea populaţiei, fiind şi precedată de alte câteva culte ortodoxe (de rit vechi sau de armeni), catolici, greco-catolici, cât şi alte culte publicate în Monitorul Oficial. Ei bine, dincolo de legalitate, Patriarhia Română nu are nicio credibilitate faţă de Sfintele Canoane pe care le încalcă nejustificat. Din această pricină noi nu avem nicio datorie să ascultăm de Patriarhia Română, fie că suntem credincioşi ortodocşi tradiţionalişti care facem ascultare de jurisdicţiile din România (Slătioara sau Moviliţa sau Vatra Dornei) fie că ascultăm de alte Sinoade Ortodoxe pe Stil Vechi din Grecia sau alte state.

Pentru cititorii noştri fideli

De ceva timp am început să studiez mai amănunţit situaţia Sinoadelor Ortodoxe Tradiţionale din România, Grecia sau din alte state. În prezent sunt pro dialogului cu Sinodul Ortodox Tradiţional (mateit), un dintre puţinele Sinoade care mai păstrează Succesiunea Apostolică din mâinile Arhiereilor zeloţi din anul 1935, care nu au fost de acord cu schimbarea calendarului. Spre deosebire de aceştia, în România au fost mult mai tensionate problemele, fie din punct de vedere legal (conflictele cu organele miliţiei), fie datorită inculturii unora şi acceptarea hirotoniei de către episcopi veniţi (şi hirotoniţi) pe stil nou. Situaţia Sinoadelor tradiţionaliste din Grecia nu este tocmai exact pre cum pare. Acum studiez foarte mult problema Sinodului mateit, întrucât am evlavie la acea succesiune care a fost păstrată, nealterată, din vremea arhiereilor Gherman şi Hrisostom. Dacă cei pe stil nou, pe care i-am amintit mai sus, nu au altă treabă decât să ne critice pe noi sau să ne acuze fără măcar un argument fix, canonic, temeinic, noi trebuie să fim cu luare aminte la problemele care ne interesează cel mai mult, având datoria faţă de mărturisirea noastră de credinţă şi de Biserica Ortodoxă adevărată.

Hristos a înviat!

Χριστός Ανέστη!

Христос Воскресе!

Christ is risen!

Cristo è risorto!

المسيح قام حقا قام!

Veniamin Ilie

Reclame

%d blogeri au apreciat asta: