Unitate Bisericească!

by

COMUNICAT

În atenţia tuturor clericilor şi credincioşilor Sfintei noastre Biserici Ortodoxe Tradiţionale, de Stil Vechi,

Obştii şi fidelilor Mănăstirii Ortodoxe „Acoperământul Maicii Domnului”, „Sf. Ier. Ioan Maximovici şi Sf. Mc. Gheorghe”

Şi întregii Biserici Soborniceşti şi Apostoleşti din România

* * *

Descărcaţi documentul în format electronică:


„Într-una Sfântă, Sobornicească şi Apostolească Biserică, mărturisesc un Botez, întru iertarea păcatelor”

Iubiţi fraţi întru Hristos Iisus, Dumnezeul şi Mântuitorul nostru,

Avem bucuria de a vă anunţa că, prin milostivirea Lui Dumnezeu şi cu mijlocirile Preacuratei Maicii Sale, ne putem bucura că s-a adeverit cuvântul Sfântului Apostol Pavel, care spunea: „Nu este rob nici slobod, nu este parte bărbătească nici femeiască; că voi toţi unul sunteţi întru Hristos Iisus [1]. Astăzi, Biserica noastră crescând şi înflorind duhovniceşte, cu grele dificultăţi face faţă presiunilor bisericilor eretice din România. Cu toate acestea, misiunea Bisericii Lui Hristos, adică de a-şi mântui mădularele şi de a păstra calea cea dreaptă, în hotarele Predaniei Sfintelor Soboare, nu a fost întreruptă sau deviată de secole.

În secolul acesta, este pe drept spus că Biserica Lui Hristos este persecutată şi prigonită ca niciodată în istorie, încă de la începutul acestea şi până în zilele noastre. Această prigoană adevereşte venirea vremurilor de pe urmă când nu se va mai cunoaşte care este adevărata Biserică, vie, neschimbată şi mântuitoare, sau care este biserica pierzătoare a Antihristului. De aceea, strădania preoţilor noştri a fost aceea de a lupta împotriva oricărei ispite şi să se ocârmuiască după Predania Bisericii Sfintelor Soboare Ecumenice sau Localnice, ţinând departe de Biserica noastră orice fel de modernism sau inovaţie contemporană cu rădăcini catolice sau de altă natură, ce au provocat dezbinare în Biserica Ortodoxă încă de acum 100 de ani.

Ajungând aceste zile, Biserica noastră sporind şi având roade binecuvântate de către Împăratul acestei Lumi, Hristos, Dumnezeul nostru, cunoaşte astăzi o nouă lumină în adevărul de credinţă pe care-l mărturisim ori de câte ori când rostim cuvintele „Într-una Sfântă, Sobornicească şi Apostolească Biserică, mărturisesc un Botez, întru iertarea păcatelor”. Această mărturisire avându-o şi păzindu-ne deplin credinţa şi principiile noastre, totodată adeverind porunca Mântuitorului, Biserica noastră a intrat în comuniune cu Biserica Ortodoxă Rusă[2] oblăduită de către Sfântul Sinod prezidat de Înalt Prea Sfinţitul Damaschin, Arhiepiscopul şi Mitropolit al Moscovei şi întregii Rusii.

Din momentul de faţă, Biserica noastră se va subordona Prea Sfinţitului părinte Adrian, Episcopul Chişinăului şi Moldovei. Astfel, de acum înainte, preoţii Bisericii noastre Soborniceşti şi Apostoleşti, vor pomeni la Sfintele Slujbe pe Prea Sfinţitul părinte Adrian, Episcop al Chişinăului şi al Pământurilor Moldoveneşti.

Totodată trebuie să aducem public la cunoştinţă tuturor membrilor Bisericii noastre că în tema Sfântului Sinod ce va avea loc luna viitoare, se va propune noul întâi-stătător al Bisericii noastre, care va fi hirotonit în treapta Arhieriei de către Sfântul Sinod condus de Înalt Prea Sfinţitul Părinte, Damaschin, Arhiepiscop al Moscovei, Mitropolit al întregii Rusii şi Preşedintele Sfântului Sinod. Propunerea noului candidat pentru scaunul episcopal românesc a fost făcută prin Prea Sfinţia sa, Adrian, Episcop al Chişinăului şi al Pământurilor Moldoveneşti.

Luni, în ziua de prăznuire a Înălţării Sfintei, cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci (14 /27 Septembrie, 2010), o delegaţie formată din doi preoţi, şi credincioşi, din cadrul Bisericii noastre Ortodoxe, din România, au participat la slujba oficiată în cinstea hramului Mănăstirii care deserveşte ca reşedinţă şi scaun Episcopal al Întâi-stătătorului nostru, Prea Sfinţitul părinte Adrian, Episcop al Chişinăului şi al Pământurilor Moldoveneşti, precum şi al Bisericii noastre din România.

Aproximativ un an de zile s-a cercetat de către preoţii Bisericii, situaţia canonică şi s-a constatat că între cele două Biserici există aceleaşi principii de credinţă, Tradiţie şi formă de organizare, în conformitate cu Sfintele Canoane ale Bisericii Lui Hristos. Principiile de Credinţă, Dogmă sau Tradiţie, fundamentale şi secundare, fiind întocmai cu ale Bisericii noastre, indiferent de importanţa lor în viaţa de zi cu zi a Bisericii, s-a binevoit din ambele părţi [3] să fie rupt peretele cel despărţitor şi învrăjbitor al nerecunoaşterii Sfintelor Taine reciproce, şi să întărim Biserica Lui Hristos prin unire deplină cu această Sfântă Biserică, Soră cele din România, singurei Mame mântuitoare a pravoslavnicilor creştini din Rusia.

În urma cercetărilor amănunţite şi a constatării canonicităţii, mărturisim cu deplină cuvioşie şi recunoaştem că singura Corabie Mântuitoare, purtătoare printre valurile lumii, a creştinilor pravoslavnici, este Biserica Ortodoxă condusă de Sfântul Sinod, oblăduit în zilele noastre de Înalt Prea Sfinţitul părinte Damaschin, Arhiepiscopul Moscovei şi Mitropolitul întregii Rusii, Preşedintele Sfântului Sinod. Mărturisirea aceasta a noastră se arată nu ca o vicleană sfidare sau linguşire, pentru ce ce-i este omului de ar dobândi întreaga lume, iar sufletul său şi l-ar pierde? De aceea, cugetând în primul rând la mântuirea sufletelor noastre, mărturisim cu trupurile şi sufletele, iar celor ce se opun mărturisirii noastre, dându-se pe sine-şi afară din Biserica Lui Hristos, cu anatema îi pecetluim, fiecare dintre noi, căci necinstesc Biserica Lui Hristos şi mădularele acesteia, făcându-se pildă de sminteală şi de pierzare multora.

Aşadar, Biserica noastră, Ortodoxă de Stil Vechi, păstrătoare a Sfintelor Dogme, a Predaniei Bisericeşti, a Sfintelor Canoane şi hotărâri stabilite la cele Şapte Mari Sfinte Soboare a toată Biserica Ortodoxă din lumea întreagă şi a tuturor Sfintelor Soboare Locale, precum şi a marelui Sobor adunat în Constantinopol, la anul 1583, în vremea lui Eremia, Patriarhul Constantinopolului, care au combătut eresul noului calendar Grigorian şi inovaţiile Papistăşeşti, primeşte cu bucurie slujirea comună împreună cu Biserica Ortodoxă Rusă, precum şi ascultarea, supunerea şi cucernicia faţă de Sfântul Sinod şi de membrii acestuia, lăsând Biserica unită şi nedespărţită, precum a întemeiat-o Mântuitorul nostru Iisus Hristos, aşa cum au propovăduit-o Sfinţii slăviţii Apostoli şi întocmai precum au păstrat-o Sfinţii Preacuvioşi Părinţi, spre slava Sfintei Treimi, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

AMIN!

Astăzi, 18 Septembrie / 1 Octombrie, 2010

în ziua de pomenire a Sfântului Cuviosului părintelui nostru Eumenie, Episcopul Gortinei şi a Sfintei Muceniţe Adriadna.

Mişarea Ortodoxă Tradiţională din România


[1] Galateni III, 28).

[2] РосПЦ

[3] Atât din partea Bisericii din Rusia, cât şi din partea Bisericii noastre.

Reclame

%d blogeri au apreciat asta: