Replică şi informaţii publice

by

O ULTIMĂ REPLICĂ A POLEMICILOR DIN PRESA OFICIALĂ

Informaţii pentru orice creştin, vizitator al site-urilor noastre, cât şi ziarişti implicaţi în aşa-zisul scandal referitor la „Mănăstirea Copăceana”

Pr. Veniamin Ilie

Urmărind presa anului 2010, am observat că mai fiecare ziarist care a dorit să scrie, a scris ceea ce i-a trecut prin cap, referitor la Mănăstirea ce s-a construit în satul Copăceana din Jud. Vaslui. De aceea, aş dori să scriu câteva amănunte referitoare la legalitatea şi canonicitatea Mănăstirii „Sf. M. Mc. Gheorghe” din satul Copăceana, jud. Vaslui.

Mănăstirea a fost ridicată în anul 2009, pe terenul – proprietate personală a P.S. Episcop Serafim Vasluianul, Episcop Ortodox tradiţionalst, hirotonit Arhiereu de către Sf. Sinod Ortodox Rusesc condus de Mitropolitul Damaschin (ierarh hirotonit de ROCOR, care nu a acceptat comuniuna ROCOR-ului din 2006 cu Patriarhia Moscovei).

Iniţial, nu s-a ştiut cu exactitate locaţia obiectivului, sau cel puţin la nivel public. De aceea, PS. Serafim a obţinut aprobare pentru a-şi construi propria locuinţă, întrucât nici posibilităţile financiare nu încurajau începerea unui aşa preţios locaş monahal.

După aproape un an de zile de la obţinerea aprobării pentru proiectul construcţiei din incinta proprietăţii personale a Episcopului Serafim (Pe atunci Arhimandrit), terenul a fost concesionat unei Asociaţii cu statut religios, drept pentru care au fost începute lucrările conform proiectului (fără să se mai modifice proiectul sau schiţele), ci s-au făcut formalităţile legale pentru concesionarea acestui teren.

Presa a scris că Mănăstirea nu are binecuvântarea Episcopiei Huşilor, şi aceasta ar fi iarăşi o informaţie discutabilă, întrucât Mănăstirea dintru început a primit binecuvântarea Episcopului ortodox de stil vechi sub care se afla la acea vreme Arhim. Serafim. Această informaţie se poate proba prin documentele pe care le deţine Prea Sfinţitul Serafim.

În România funcţionează mai multe Biserici Ortodoxe de stil vechi, şi anume: Mitropolia Ortodoxă de Rit Vechi a Ruşilor Lipoveni (cult recunoscut de stat), Biserica Ortodoxă Rusă de Rit Vechi a bezpopovţilor (instituţia datează de aproximativ 400 de ani, dar nu are – din câte ştim – nicio formă de recunoaştere legală din partea statului român, ci funcţionează în propriile Biserici; Biserica Ortodoxă de Răsărit din România – Mitropolia Slătioara – care funcţionează legal pe Asociaţie; Biserica Ortodoxă a Creştinilor Ortodocşi Tradiţionalişti – Episcopia Moviliţa – care funcţionează pe Asociaţie, şi Biserica Ortodoxă Tradiţională – Episcopia Vaslui – Vicariatul Arhiepiscopiei Ucrainei şi Arhiepiscopiei Chişinăului (forme de conducere bisericească în Biserica noastră, nu în BOR sau BOM/BORUS). Toate aceste Biserici nu dispun şi nici nu au obligaţia de a dispune de vre-o binecuvântare a Eparhiilor BOR, întrucât sunt instituţii bisericeşti diferite, care nu au nici un amestec cu Patriarhia Română sau cu Episcopiile ascultătoare de Patriarhia BOR.

Referitor la ceea ce s-a spus despre Prea Sfinţitul Serafim Vasluianul, vorbe murdare şi lipsite de adevăr, trebuie să amintim faptul că acesta nu s-a declarat Episcop, ci au fost făcute toate demersurile pentru hirotonia sa şi ridicarea la rangul de Arhiereu. Iniţial, decizia a fost luată pe plan local, în România şi Rep. Moldova, după care s-a pus în discuţia Sfântului Sinod care s-a întrunit în Ucraina, la data de 10/23 Octombrie 2010. Decizia nu s-a luat de către noi, ci de către Sfântul Sinod format din: Mitropolitul Damaschin (rus), Arhiepiscopul Ioan (ucrainian), Arhiepiscopul Adrian (basarabean), Episcopul Onufrie (rus), Episcopul Mihail (rus) şi Episcopul Nicolaie (de origine american – din U.S.A.), care nu a fost prezent din motive personale. Aceşti Episcopi au hotărât ca Biserica Ortodoxă tradiţionalistă cu sediul la Mănăstirea „Sf. M. Mc. Gheorghe” din Copăceana să fie ridicată la rangul de Episcopie.

Informaţii despre Sfântul Sinod Ortodox Rus condus de ÎPS. Damaschin pot fi obţinute de pe site-urile noastre. Dacă deţineţi cunoştinţe de limbă rusă, puteţi afla mai multe pe site-ul oficial al Mitropoliei: www.ispovednik.com sau pe site-ul Arhiepiscopiei din Ucraina http://rusorthodoxy.megabyet.net/ şi de asemenea, pe site-ul oficial al Bisericii noastre, www.serafimvasluianul.wordpress.com

Mitropolitul nostru a fost hirotonit de către ROCOR, iar în anul 2006 s-a opus unirii ROCOR-ului cu Patriarhia Moscovei datoriă ereziei serghianismului şi implicării în erezia ecumenismului a P.M. Acesta a fost urmat de către alţi Arhierei, numărul lor ajungând la 8 Episcopi. Sinodul nu are nici un fel de legătură cu Patriarhia Moscovei, întrucât nu acceptă hirotoniile acestora ca fiind purtătoare de har, întrucât nu s-au lepădat de erezia ecumenismului. Aceeaşi problemă este şi în Basarabia, unde ÎPS. Adrian este arhiereu recunoscut de către Sfântul Sinod (РОСПЦ) cu titlul de Arhiepiscop. Deşi Bisericile noastre nu deţin numere mari de credincioşi, asta nu înseamnă că bisericile oficiale sau presa oficială au vreun drept de a ne obliga psihologic să acceptăm intrarea sub BOR. Biserica noastră este destul de bine organizată şi are foarte multe temeiuri pe care se bazează în momentul de faţă, datorită cărora îşi menţine tăria credinţei şi principiile dogmatice.

În nenumărate rânduri am amintit că Biserica noastră nu este tot un cu Patriarhia Română, nici cu celelalte Mitropolii pe care le-am menţionat mai sus. Noi deţinem în prezent două aşezăminte de cult în care (Iaşi şi Vaslui) şi proiecte pentru alte câteva Biserici, care vor fi construite în cadrul instituţiei şi de preferinţă este ca acestea să fie doar ale noastre şi ale credincioşilor Bisericii noastre, nicidecum a publicului sau a membrilor altor confesiuni.

Cu toate că noi am arătat public că Biserica noastră nu este în unitate de slujire cu Biserica oficială, presa încearcă să dea de înţeles faptul că noi ne-am folosi cumva de imaginea sau de drepturile BOR. Este cu totul greşit, întrucât nu noi facem confuzie, ci presa vorbeşte despre confuzia pe care ziarele o fac. Inclusiv pe site-urile noastre se scrie destul de clar că noi aparţinem de un alt Sinod, iar Arhiereul nostru din ţară este subordonat unui alt Sinod, nu Sinodului BOR, datorită faptului că noi suntem ortodocşi pe stil vechi, şi nu pe stil noi cum este BOR. De aceea, trebuie luat în considerare faptul că Biserica noastră aparţinând de un alt Sinod, de acesta face ascultare şi de la arhiereii acestuia primeşte binecuvântări pentru construirea unor lăcaşuri monahale sau de mir, nu în ultimul rând conform proiectului aprobat de autorităţile în drept şi concesionat asociaţiei Bisericii noastre. Aceste reguli nu au fost depăşite niciodată în cadrul Bisericii noastre, ci totul s-a făcut conform legii statului şi mai ales conform învăţăturii Bisericii noastre, chiar dacă alte biserici au comentat sau s-au arătat potrivnice, precum şi criticile presei.

De asemenea, mai trebuie să amintim şi faptul că noi nu slujim în comun cu preoţi hirotoniţi de Patriarhia Română, de Episcopii Sinodului BOR sau cu preoţi hirotoniţi în Patriarhia Moscovei sau Mitropolia Republicii Moldove, a căror hirotonii Biserica noastră le socoteşte după adevăr săvârşite sub anatema Sfinţilor Părinţi şi de către ierarhi care încă sălăşluiesc în ereziile ecumenismului şi ale serghianismului şi de care nu s-au curăţit. De asemenea, noi nu avem slujire în comun şi nici nu recunoaştem ca fiind purtătoare de har, hirotoniile săvârşite de Episcopii aşa-zisei „biserici ortodoxe tradiţionale a valahilor de pretutindeni” episcopi care din punctul de vedere canonic al Sfântului Sinod al Bisericii noastre, nu au credibilitate în ceea ce priveşte succesiunea Apostolică necesară în Biserica Lui Hristos. Drept urmare, Biserica noastră nu recunoaşte nici tainele altor confesiuni, cât şi a episcopilor din Italia sau din alte ţări care nu sunt în comuniune cu Biserica noastră.

S-a scris în presă cum că preoţii din Biserica noastră ar fi hirotoniţi de către aşa-zisul „Mitropolit Preuteasa”. Ei bine, trebuie să amintim faptul că nici un preot hirotonit de acest mitropolit nu este primit la Slujirea Sfintelor Altare în Biserica noastră, neavând succesiunea Apostolică, întrucât ierarhii care i-au hirotonit pe aceşti episcopi (de la Cernăuţi) nu au cum să dovedească nici prin dovezi fotografice, dar nici prin documente, cum au ajuns ei episcopi, în urmă cu aproape 20 de ani, şi de către care au fost hirotoniţi episcopii Varsanufie, Olivian, Preuteasa.

De aceea, rugăm ca orice informaţie care ni se atribuie ca faptă, să fie justificată prin argumente, iar polemicile care se fac la adresa numelor noastre să fie bazate şi pe argumente publice, întrucât nimeni dintre credincioşii noştri nu au înţeles de ce se face această presiune clericilor din Biserica noastră prin arma presei publice, deşi noi nu luptăm împotriva nimenui.

Mulţumim pentru înţelegere.

Reclame

%d blogeri au apreciat asta: