Răspuns unor întrebări primite pe blog, referitor la situaţia BOSVR vis a vis de Sinodul eretic Kiprianit.

by

Citind replicile dumneavoastră asupra ereziei Kiprianismului, mi-aţi stârnit curiozitatea de a vă adresa câteva întrebări legate de opoziţia Sf. Sinod din care faceţi parte, faţă de erezia Mitropolitului Kiprianos de Oropos şi Fili.

Pentru început, vă voi întreba în ce an a apărut Sf. Sinod rusesc, cu care v-aţi unit recent?

Sf. Sinod condus de Mitropolitul Damaschin de la Moscova, a apărut în anul 2006, an în care ROCOR-ul s-a unit cu Patriarhia Moscovei. Printre ierarhii care s-au opus unirii, se numără şi Mitropolitul Damaschin, preşedintele actual al Sf. Sinod Ortodox Rusesc de care şi noi aparţinem de curând.

Am citit că este o ramură a ROCOR-ului vechi, care s-a unit cu Patriarhia de Moscova. Care este diferenţa între acest Sf. Sinod şi celelalte ramuri ale ROCOR-ului care nu s-au unit cu Patriarhia Moscovei? Nu ar putea exista o comuniune între acestea?

Sinodul nostru nu este cel ce s-a unit cu Patriarhia Moscovei, ci este Sf. Sinod care s-a opus unirii cu Moscova, datorită ereziilor Serghianismului şi Ecumenismului. În 2006 au apărut mai multe fracţiuni ale Sinodului ROCOR. Deşi toate s-au separat de ROCOR pentru unirea cu Patriarhia Moscovei, totuşi, au rămas cu aceleaşi vechi obiceiuri neîndreptate ale ierarhilor din ultimul veac, ai ROCOR-ului. Cunoscut este faptul că în ROCOR erau anatematisite an de ani ereziile Ecumeniste şi Serghianiste. Cu toate acestea, unii dintre ierarhi călcau peste aceste anateme şi primeau la slujire preoţi hirotoniţi din Patriarhia Moscovei şi din cea a Constantinopolului. Această greşeală nu a fost îndreptată în nici un Sinod care s-a separat în 2006 de ROCOR. Singurul Sinod care a luat măsuri drastice şi împotriva celorlalte abateri, nu numai a unirii cu Moscova, este Sinodul Ortodox rusesc condus de Mitropolitul Damaschin. Acest Sf. Sinod este singurul care s-a opus şi de a se mai continua greşelile în ROCOR, inclusiv celelalte abateri. Datorită faptului că celelalte Sinoade care s-au desprins de ROCOR, au rămas la vechile obiceiuri de a anatematisi ecumenismul, în timp ce ei slujesc cu ecumenişti, sau hirotoniţi de către ecumenişti, Sfântul nostru Sinod nu poate face comuniune cu niciunul dintre aceste Sinoade care s-au separat în 2006.

Care este poziţia B.O.T.R. faţă de erezia Kiprianismului, a Serghianismului sau a eresului Kiprianit?

Nu am cercetat încă în de ajuns poziţia Sfântului nostru Sinod asupra ereziei Kiprianiste. Este cunoscut faptul că în Rusia este o mişcare kiprianistă, condusă de Mitropolitul Agatanghel. Sf. nostru Sinod, din câte am reţinut, nu primeşte hirotonia săvârşită de aceşti episcopi, întrucât originea lor este din Sinodul Kiprianit şi continuă să propăşească în erezie. În general, Biserica noastră este total opusă ecumenismului şi ca organizaţie şi ca dogmă, pe când Kiprianismul se opune doar ecumenismului ca organizaţie, dar ca dogmă este identic ecumenismului şi se supune aceloraşi anatematisme cu erezia ecumenismulului.

Ce fel vedeţi Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din România, după ce aţi aflat despre erezia sub care este căzută? Sau mai bine spus, cum credeţi că ar reuşi BOSVR să nu se dezbine, în cele din urmă, rămânând în comuniune cu Sinodul format de Mitropolitul Kiprianos de Oropos şi Fili?

Adevărul este că Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din România a fost singura care s-a implicat în cunoaşterea stilului vechi şi în ţara noastră. După cum îmi spunea un creştin din BOSVR, rolul acestei Biserici este foarte important în istoria tradiţionalismului românesc. Dacă nu ar fi fost ea, adevărat este că noi nu am fi cunoscut stilul vechi. Cu toate acestea, nu putem nega faptul că se află sub erezie, întrucât comuniunea cu Sinodul eretic al Mitropolitului Kiprianos de Oropos şi Fili încă există şi este susţinută de ierarhii Sinodului BOSVR.

Cred că BOSVR nu va ajunge la nicio dezbinare, ci pur şi simplu ierarhii cu frică de Dumnezeu şi preoţii cu trăire aleasă, care nu urmăresc doar scopuri lumeşti, vor lua măsuri. Dacă ei nu vor lua măsuri, nimeni nu va lua. În cele din urmă cred că BOSVR ca înlătura episcopii, sau clericii, care au contribuit la afundarea BOSVR în erezie, întrucât este vina lor că Biserica merge spre compromis şi spre erezie, din ce în ce mai mult. Astfel, o parte dintre ierarhi, vor rămâne cu Sinodul Kiprianit, pentru beneficiile şi favorurile pe care le au de la episcopii greci, iar ierarhii şi clericii, împreună cu credincioşii, cu frică de Dumnezeu şi care nu vor să-şi părăsească făgăduinţa care au făcut-o când au primit hirotonia întru Arhierei, vor lepăda eresul precum Sfinţii Părinţi la Sinodul VII Ecumenic, care nu au rămas în alianţă cu ereticii, dar nici nu s-au tocmit cu ei.

Am observat că în Eclesiologia BOTR, scriaţi că nu primiţi hirotoniile săvârşite de ecumenişti, serghianişti sau cei de pe stil nou. Ce părere aveţi despre hirotoniile săvârşite de Episcopii Kiprianiţi?

În prezent, Biserica noastră nu a avut ocazia de a primi astfel de hirotonii. Dar, pentru că presiunile asupra Kiprianismului continuă şi avem surse sigure cum că unii preoţi din BOSVR îşi îndreaptă paşii spre ascultarea de Sf. nostru Sinod, vom discuta săptămâna aceasta şi asupra aspectului succesiunii kiprianiţilor. Acum este prematur să precizez că BOTR nu recunoaşte hirotonia săvârşită de BOSVR, sau dacă nu recunoaşte hirotonia episcopilor români care au fost hirotoniţi împreună cu episcopi Kiprianiţi, supuşi eresului ecumenisto-tradiţionalist. Părerea mea personală, şi mi-o voi menţine şi în şedinţa Eparhială ce va avea loc săptămâna aceasta, ca hirotoniile săvârşite în Grecia, de către episcopii kiprianiţi, asupra adepţilor acestei erezii, să nu fie recunoscute, iar ereticii să fie primiţi în Biserică aşa cum impun Sfinţii Părinţi, nu secolul modernist! Este clar că Sinodul Kiprianist nu este în erezie de astăzi sau de ieri, ci de la întemeierea sa. De aceea, Succesiunea Apostolică se poate să lipsească desăvârşit şi nici iconomie să nu poate fi aplicată în privinţa unora ca aceştia.

Care este adevărata Biserică Ortodoxă din Grecia, din punctul dvs. de vedere? După cum putem afla, Grecia are în jur de 13 Sinoade tradiţionaliste. Care dintre aceste Sinoade vi se pare că ar fi adevăratul Sinod Ortodox ce deţine Succesiunea Apostolică şideplinătatea harului?

În Grecia, dacă observaţi istoricul fiecărui Sinod, fie kiprianit, kiousit, makariotit, anghekit, chrysostomit, matheit, sau alte sinoade greceşti, veţi vedea că istoria lor începe o dată cu alegerea unui nou arhiepiscop. Atunci grecii încep să se certe şi să-şi facă fiecare Sinodul său, pe care-l numeşte „adevărata biserică greacă”, şi fiecare se declară Arhiepiscop (la greci, Arhiepiscopul este mai mare ca Mitropolitul). Aşa au apărut şi Sinoadele mateite, şi florinite, din dorinţa de a purta fiecare cruce la camilafcă şi de a prezida un Sinod. Asta este mândria grecilor încă de la anul 1935, când de atunci au început să fie dezbinare între ei pentru puterea eclesiastică. Pentru această înşelătorie, şi pentru că diavolii prin mândrie l-au omorât pe Adam, succesiunea lipseşte cu desăvâşire în Grecia. Un Sinod bazat pe orgoliu şi pe mândria fondatorului, nu poate deţine în nici un caz Succesiunea Apostolică, harul bazându-se pe smerenie, trăire duhovnicească şi împlinirea Sf. Canoane. Dar, spre deosebire de alte Sinoade, Kiprianos, Makarios, Kallinicos şi Anghelis sunt cele mai pătate Sinoade. Până şi istoria Arhiepiscopului Kallinicos este foarte murdară. Acesta a mers din Sinod în Sinod, până ce unul l-a ales Arhiepiscop. Aceasta nu este smerenie şi nici de cercetat ca fiind iconomie, pentru că mândrie ca la greci, oriunde vei merge, nu vei afla. Acesta şi în Sinodul lui Makarios a stat ca să fie ales ca Arhiepiscop. După ce a fost „nebugat în seamă” el s-a trecut cu Kiousiţii, care l-au ales Arhiepiscop. El a fost hirotonit pe vremea lui Avxentie, ca Arhiepiscop al Sinodului Grec, când de asemenea erau foarte multe probleme canonice în Sinod.

Ce părere aveţi legat de lipsa comentariilor, în Sinodul BOSVR legat de erezia Kiprianismului? Credeţi că tăcerea este plătită (cum se aude…) sau impusă de mai marii Sinodalilor?

Este adevărat că ierarhii BOSVR se feresc să scrie ceva împotriva Kiprianiţilor. Prin surse neoficiale am aflat că ar fi nişte beneficii, comuniunea cu kiprianiţii susţinând financiar unele lucrări din BOSVR. Această informaţie fiind însă nesigură, îmi exprim propria-mi părere şi consider că şi ei, ca ierarhi, se tem de cineva. Nu este vorba de temerea de Dumnezeu, că dacă ar fi existat cu desăvârşire, ar fi păzit ce au făgăduit la Mărturisirea di-nainte de hirotonia în treapta Arhieriei, unde au jurat Domnului că se vor opune eresurilor. Ori… ei nu s-au opus eresurilor, ci s-au opus a vorbi împotriva unui eres, care este destul de murdar şi abătut de la Dreptele Învăţături ale Ortodoxiei. Am vorbit câţiva clerici din BOSVR, şi chiar ierarhi, care nu spun mai mult sau mai puţin decât ascultare de Sinod. Ori, din câte vedem noi, Sinodul nu face decât să suţină comuniunea cu Sinodul grec, Kiprianit. Nu se ştie clar de ce, însă, tăcerea lor dă de înţeles că nu cu vitejie au luptat împotriva ereziilor, cum au făgăduit, ci de fiind manipulaţi prin frica de „să nu facă schismă”, stau şi conduc de bună voie BOSVR în erezie. Este adevărat că Biserica din România nu trebuie să numere aproape 15 Sinoade cum este în Grecia, dar, nici doar unul singur şi acela în eres, pentru că aşa se lipseşte harul şi se îndepărtează tot adevărul, văzând cu ochii.

Cum îi primiţi pe credincioşii care vin din BOSVR la BOTR?

Biserica noastră primeşte pe ei precum spune Predania Bisericii. Aceasta o vom discuta mai mult la şedinţa de săptămâna aceasta, şi vă voi ţine la curent. Pe noi, care eram cu mirungerea în BOSVR, ne-au primit ca pe drept-slăvitori. Pe cei veniţi din BOR i-au primit pe unii prin Botez (pe ardeleni şi bănăţeni, căci nu au trei afundări, ci stropire), iar pe alţii prin mirungere şi spovedanie generală, cu Molitfele Sf. Metodie, Patriarhul Ţarigradului (din Molitfelnicul Bogat). Pe cei ce vin din BOSVR şi care se arată a fi contra eresului care pândeşte cu moartea, BOSVR-ul, noi îi primim cum rânduieşte Biserica, prin Mărturisire, pentru că sunt drept-slăvitori.

Cum credeţi că se va finaliza această comuniune între BOSVR şi Kiprianiţi? Şi totuşi, cine este vinovat de acest compromis al BOSVR?

Părerea mea personală este că BOSVR are şi oameni buni, şi mari duhovnici, şi credincioşi trăitori, dar şi care au suferit de pe urma prigoanelor, şi au păstrat credinţa; pe de altă parte, în BOSVR sunt şi oameni compromişi, chiar dintre slujitori, cum de altfel sunt în multe părţi. Însă, nu este de ajuns ca şi ei să se asemenea Sinodului oficial (de stil nou) care este plin de oameni compromişi. Nu este necesar ca BOSVR să fie o copie a acestui Sinod eretic.

Eu cred şi sunt sigur că acei buni duhovnici care vor avea puterea să lupte contra ereziei, vor căuta în ţara lor Biserica Lui Hristos şi nu vor dezbina în nici un fel Biserica, ci se vor lepăda de eretici şi vinovaţii eresului, şi se vor uni cu Biserica Lui Hristos, căruia toţi trebuie să-i dăm slavă, căci nu pentru eretici, ci pentru noi, pentru drept-slăvitorii creştini, pătimind, s-a răstignit şi, Înviind, Corabie a Mântuirii, Biserica Ortodoxă ne-a dat-o! Amin!

Anunțuri

%d blogeri au apreciat asta: