Archive for decembrie 2010

Pastorala ÎPS. Andrian la Praznicul NAŞTERII DOMNULUI

30 decembrie 2010

Pastorală la Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos

A Înalt Prea Sfinţitului ANDRIAN, Arhiepiscop al CHIŞINĂULUI  şi al PĂMÂNTURILOR MOLDOVENEŞTI

Preacurcernicilor preoţi, cinului monahal şi tuturor binecredincişilor creştini

Arhiepiscop Andrian

ÎPS. Arhiepiscop Andrian

Dar îngerul le-a zis: Nu vă temeţi. Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul. Că vi s-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David. (Luca 2. 10-11)

Dragi părinţi, fraţi şi surori!

Cu bucurie, mă adresez acum la voi, fiii mei iubiţi, felicitându-vă cu această zi mare, plină de slavă, ziua Naşterii Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Acum întregul universul, se umple de bucurie lăudând  triumfător: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire! S-a împlinit o  mare taină de evlavie: Fiul lui Dumnezeu pentru noi oamenii şi a noastră mântuire S-a pogorât din cer şi s-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria. Sărbătoarea Naşterii Domnului, este o sărbătoare de împăcare cu Dumnezeu a omenirii căzute, şi ne este dată pentru fiecare dintre noi ca o mare binecuvântare pentru a deveni copii iubiţi a lui Dumnezeu, părtaşi nu numai ai naturii divine, dar şi a Slavei sale dumnezeieşti. După cuvântul Apostolilor: “Precum întru El ne-a şi ales, înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără de prihană înaintea Lui, Mai înainte rânduindu-ne, în a Sa iubire, spre înfierea întru El, prin Iisus Hristos, după buna socotinţă a voii Sale,… Pentru că a Lui făptură suntem, zidiţi în Hristos Iisus spre fapte bune, pe care Dumnezeu le-a gătit mai înainte, ca să umblăm întru ele… Deci, dar, nu mai sunteţi străini şi locuitori vremelnici, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii şi casnici ai lui Dumnezeu.. „(Efeseni 1, 4-5; 2, 10.19) (more…)

Reclame