Cuvânt despre Post

by

CUVÂNT DE FOLOS DESPRE POSTUL MARE

Autor: Pr. Veniamin Ilie

Tehnoredactare: D.N.I.

Iubiţi fraţi creştini, iată-ne aflaţi la începutul acestui Sfânt şi Mare post al Patruzecimii, pe care, rog pe bunul Dumnezeu al parcurge cu osteneală binevoitoare şi spre folos duhovnicesc sufletelor noastre. Dacă până acum ne-am îndulcit din toate bunătăţile legiuite nouă, dreptslăvitorilor creştini, de acum ne vom lipsi de ele şi ne vom îndestula de toate roadele postirii îndelungate.

Să ne aducem aminte de postirea Mântuitorului şi de ispitirea Sa. Deşi era Dumnezeu întrupat, diavolul nu s-a dat în lături şi a venit către El, ispitindu-l şi arătându-i deşertăciunile lumeşti, a încercat să-l lipsească de rodul postirii. Să nu ne mirăm deci de ispitele ce ni le aduce diavolul, nouă, încercând a ne face străini de răsplata ostenelilor noastre. Dacă pe Dumnezeu l-a ispitit, pe noi nicidecum nu ne va ocoli. De aceea se cuvine să stăm departe de tot gândul cel înveninat şi să căutăm numai la îndreptare.

După cum s-a citit în Sfânta Evanghelie din dumineca premergătoare Sfântului şi Marelui post, se cuvine să nu fim asemenea făţarnicilor, postind pentru slava oamenilor şi lauda acestora, căci nicio altă răsplată nu vom mai avea. Este drept, unii postesc pentru a se arăta lumii că postesc, iar în sufletele lor numai ură şi nedreptate. Aceştia fiind plini de mândrie, oricând sunt gata să lepede postul, dacă ar primi o mai mare slavă de la oameni. Dar ce folos ? Dacă agonisim comori şi slavă pe pământ, niciodată nu vom avea parte de bucuria desfătărilor veşnice din Împărăţia Lui Dumnezeu. Aici toate sunt trecătoare; dar, adevărata bucurie este numai după moarte, şi acesteia se fac părtaşi doar cei ce se îndepărtează, de toată lucrarea satanei.

În timpul postului se cuvine să fim cu băgare de seamă, ca nu cumva să fie postul nostru zadarnic. Mulţi postesc vreme îndelungată, dar la sfârşit se afundă în înşelătoarea desfătare, ori mâncând, ori lenevind, ori gândind cele deşarte, şi astfel cad pradă diavolilor care abia aşteaptă clipa căderii, ca să nu-l mai lase pe om şi să-l ţină legat cu orice fel de patimă. Să ne gândim la strămoşul Adam. El era plin de toată desfătarea; însă, toate s-au luat de la dânsul după ce a călcat legea dată lui de Domnul Dumnezeul nostru.

Aşadar iubiţilor fraţi creştini, să ne depărtăm minţile cele pline de lenevire şi să ne depărtăm de toată patima sau pomenirea cea rea, îndelungat postind, în rugăciune şi în virtuţi stând, ca după terminarea postului să ne bucurăm de roadele postirii şi să primim cununa veşnică, prin Sfânta Împărtăşanie şi prin ridicarea din toată patima şi din răutatea. Amin.

Pr. Veniamin Ilie…

Moment din timpul Sf. Liturghii de Duminică – Sfintele Taine după Epicleză

Pr. Veniamin Ilie – la Sfârşitul Sfintei Liturghii, după consumarea Sfintelor Taine

Sfintele Moaşte pe Sfânta Masă

Reclame

%d blogeri au apreciat asta: