PREOŢIA ŞI MISIUNEA PREOTULUI ORTODOX

by

PREOŢIA ŞI MISIUNEA PREOTULUI ORTODOX

Autor: Pr. Veniamin Ilie

Tehnoredactat de D.N.I.

Cum trebuie să fie preotul în văzul creştinilor?

Preotul trebuie să ia seama la tot ceea ce face sau grăieşte, pentru că dreptslăvitorii creştini îl privesc precum o icoană vie şi se călăuzesc după cum pe acesta îl văd. De aceea purtarea de grijă trebuie să fie întru toate trează, pentru a nu se face prilej de sminteală sau de tulburare, căci zice Domnul ,,vai de cei prin care vine sminteala”. De asemenea, chipul său trebuie să fie mereu luminat şi curat, iar graiurile sale desprinse parcă din Sfintele Evanghelii, blânde şi smerite. Ţinuta preotului trebuie să fie mereu curată, să nu lipsească dulama de pe dânsul; strâmtorările stăpânirii păgâne nu permite aceasta, preotul trebuie să fie îmbrăcat decent, distingându-se de ceilalţi oameni; căci poporul prima dată vede ceea ce este în afară, apoi ce este în interior. Deşi această judecată se arată mereu, sau de cele mai multe ori, nedreaptă, se cuvine ca preotul să fie un exemplu bun în toate, nu numai în Biserică, ci şi în societate.
Sfintele Canoane nu dau voie niciunui preot să intre în cârcimă sau în locurile dezmăţului şi ale desfrânării. Ce exemplu va da acela ce va necinsti poruncile Mântuitorului, pentru slava şi patima pierzătoare a trupului său? Oamenii văd tot ceea ce face preotul şi niciodată nu trebuie să ne îndoim de aceasta.
Preotul trebuie să fie pildă de înţelepciune în primul rând familiei sale şi în al doilea rând tuturor oamenilor. Înţelepcinea sa trebuie să fie culeasă din Sfintele Scripturi, iar faptele sale din vieţile Sfinţilor.
Unii preoţi se lasă doborâţi de patima mândriei şi nu lasă nicio povăţuire să li se dea, gândind că odată ajunşi preoţi nu mai au trebuinţă de sfatul nimănui, fie mai mic sau mai mare, ci toate le privesc de sus, ca nişte atoteştiutori. Nu este folositor acest lucru, pentru că din toate şi de la toţi el trebuie să culeagă tot ceea ce este bun şi folositor. Aşa va da pildă de ascultare tuturor celor ce-l urmează pe dânsul.

Cum trebuie să fie preotul în timpul slujbelor?
În timpul slujbelor, preotul trebuie să fie liniştit, nedeprins spre nerăbdare, cumpătat, fără să poarte grijă de ceva, cu gândul doar la rugăciune şi fără să grăiască cu nimeni nimic, decât ceea ce este pentru slujire. Aşa va spori şi el şi fii săi duhovniceşti.

(…)

Anunțuri

%d blogeri au apreciat asta: