Archive for Aprilie 2011

Sf. Pasti – 2011

29 Aprilie 2011

ALBUM FOTO

SĂPTĂMÂNA PATIMILOR 2011

MĂNĂSTIREA „ÎNĂLŢAREA SF. CRUCI” – Sat. STOICANI Raion SOROCA

ARHIEPISCOPIA CHIŞINĂULUI ŞI A PĂMÂNTURILOR MOLDOVENEŞTI

CENTRUL EPARHIAL

Canonizarea Sf. Ier. Ioan Maximovici

26 Aprilie 2011

În acest film se poate vedea chipul ÎPS. Vitalie Ustinov, ultimul Mitropolit canonic al ROCOR-ului şi întemeietorul Sfântului nostru Sinod, când o parte dintre ierarhii din ROCOR s-au unit cu Patriarhia de Moscova, trădând Ortodoxia şi lepădând Sfintele Canoane. Atunci, Mitropolitul Vitalie a reântregit Sf. Sinod, format din Arhiereii care nu au primit erezia şi au rămas în dreapta Credinţă. Mitropolitul Vitalie a trecut la cele veşnice în toamna anului 2006. În urma sa, a urcat pe Scaunul Mitropolitan ÎPS. Damaschin Balabanov, Mitropolitul Bisericii Ortodoxe Ruseşti (RosPŢ) din care facem parte şi noi, din mila Preamilostivului Dumnezeu!

Hristos a Înviat!

Sfintele Paşti – 2011

26 Aprilie 2011

CUVÂNT LA ÎNVIEREA DOMNULUI

HRISTOS A ÎNVIAT!

Pr. Veniamin Ilie

Iubiţi fraţi creştini,

Din mila Lui Dumnezeu, iată-ne aflaţi la sfârşitul Sfântului şi Marelui Post al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, ca o cunună de biruinţă a celor ce s-au înfrânat de la toate patimile şi păcatele, nu numai de la bucate şi băuturi. Această zi nu este nicidecum sfârşitul înfrânării noastre, ci un prilej bun de bucurie şi de a face faptele cele bune, care-l ajută pe om să se mântuiască. Şi Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur ne învaţă că Postul s-a sfârşit, dar nu şi capacitatea înfrânării pe care am dobândit-o în timpul Postului, experienţa aceasta fiind necesară şi după terminarea înfrânării de la anumite alimente şi băuturi.

Zilele acestea în care prăznuim Sfânta Înviere a Mântuitorului, trebuie să le petrecem în rugăciune şi-n fapte bune, nu asemenea celor ce găsesc acum prilej de cântece, jocuri lumeşti şi beţii, curvii şi păcate ce-l mânie pe Dumnezeu, fapte care îi arată lipsiţi de toată înţelepciunea, înaintea Lui Dumnezeu şi a oamenilor. Noi, însă, prăznuim Învierea Domnului, cu bucurie, totodată aducându-ne aminte căci ziua Învierii a venit ca o cunună a chinurilor, a răstignirii, a îngropării şi pogorârii la iad a Mântuitorului; căci Domnul l-a eliberat pe om de iadul cel veşnic, ca omul să meargă iarăşi la chinurile cele de veci, ci să-i mai dea acestuia încă o ultimă şansă la Mântuire. De aceea se cuvine să ne îndreptăm din patimile şi păcatele noastre, arătându-ne mulţumitori Mântuitorului pentru câte a pătimit pentru noi şi pentru Sfânta zi a Învierii Sale, prin care ne-a dăruit posibilitatea din nou să ne mântuim – ultima noastră şansă.

În noaptea Sfintelor Paşti, mulţi merg la Biserică să ia Lumină şi apoi merg acasă, unde-şi aprind candelele şi lumânările; iar după ce zăbovesc o vreme, se întorc iarăşi la Biserică pentru a lua tradiţionala Pască. Trebuie să amintim aceasta, întrucât nu este de nici un folos dacă ei nu rămân la Sfintele Slujbe; căci nu prin lumină şi prin pască vine ajutorul de la Dumnezeu, ci prin osteneala pe care o aducem ca jertfă, înaintea Domnului, pentru că şi El s-a ostenit pentru noi pe Cruce, în chinuri şi suferinţe grele. Foarte mult folos află acei ce se ostenesc toată noaptea în Biserică, pentru că şi Hristos s-a ostenit, a pătimit şi s-a răstignit pentru noi. Aceasta ca o mulţumire adusă Domnului, în această Sfântă zi a Învierii; căci nu s-a răstignit, ca şi noi să ne răstignim, pentru a-i arăta mulţumirea, ci ca noi să ne bucurăm pentru binele pe care ni l-a făcut Domnul – Părintele şi creatorul nostru – nicidecum să ne ostenim. Căci orice părinte ce-şi dă viaţa pentru copii săi, nu are pretenţia ca şi aceştia să-şi dea viaţa pentru el, că el s-a jertfit ca lor să le fie bine şi să fie scutiţi de alte suferinţe sau de moarte.

Începând din noaptea aceasta şi până la Praznicul Înălţării Domnului, creştinii din toată lumea rostesc cu bucurie „Hristos a înviat!” De asemenea, trebuie să ştim că până la Înălţare, nu se mai rostesc rugăciunile începătoare (Împărate ceresc… Sfinte Dumnezeule… Tatăl nostru…), ci toate slujbele bisericeşti şi rugăciunile particulare încep cu rostirea troparului Învierii „Hristos a înviat…” (de 3 ori), după cum ne învaţă Tipicul Sfântului Sava.

Rog pe bunul Dumnezeu să vă lumineze sufletele şi trupurile, casele şi familiile, cu Lumina cea adevărată a Învierii Lui Hristos, întărindu-vă în Credinţă şi în toate virtuţile, dăruindu-vă întru toate bună-sporire şi mulţi ani fericiţi, aducându-vă aminte că toată viaţa aceasta pe pământ, este vremelnică foarte şi trece mai repede ca orice; iar, dacă trăim fără să ne mântuim, zadarnic ne-am născut! La acest adevăr cugetând, să ne bucurăm în continuare de Sfântul şi marele Praznic al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, căci toate acestea s-au făcut pentru mântuirea tuturor celor ce cred şi duc o viaţă curată, dedicată rugăciunii şi faptelor bune. Să rostim iarăşi şi de multe ori, cu bucurie mare:

HRISTOS A ÎNVIAT!

Hristos a Înviat!

25 Aprilie 2011

Hristos a Înviat! Adevărat a înviat!

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Hrist is Risen! Indeed, He is Risen!

Krestos a uprisin! Seen, him a uprisin fe tru!

Kristus is opstien! Wis is er opstien!

Christus ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!

Christus is opgestaan! Hij is waarlijk opgestaan!

Kristus er opstanden! Sandelig Han er Opstanden!

Kristur er upprisinn! Hann er vissulega upprisinn!

Kristus er oppstanden! Han er sannelig oppstanden!

Kristus är uppstånden! Ja, Han är verkligen uppstånden!

Christus resurrexit! Resurrexit vere!

Cristo è risorto! È veramente risorto!

Crist ha ressuscitat! Veritablement ha ressuscitat!

Le Christ est ressuscité ! Vraiment Il est ressuscité!

Cristo ressuscitou! Verdadeiramente ressuscitou!

Cristo ha resucitado! Verdaderamente, ha resucitado!

Христос Возкресе! Воистина Возкресе!

Христос Воскресе! Ваистину Воскресе!

Kristus Vstal A Mrtvych! Opravdi Vstoupil!

Kristus vstal zmŕtvych! Skutočne vstal!

Chrystus Zmartwychwstał! Zaprawdę Zmartwychwstał!

Kristus prisikėlė! Tikrai prisikėlė!

Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!

Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!

Jésu Krísti Ébilíwõ! Ézia õ´ Bilíwõ!

Kristus on ülestõusnud! Tõesti on ülestõusnud!

Kristus nousi kuolleista! Totisesti nousi!

Pastorală la Învierea Domnului – ÎPS. Andrian

20 Aprilie 2011

 PASTORALĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI

A Înalt Prea Sfinţitului ANDRIAN, Arhiepiscop al CHIŞINĂULUI şi al  PĂMÂNTURILOR MOLDOVENEŞTI

 HRISTOS A INVIAT!

Cu adevărat, nu este mai mare bucurie pentru un creştin decât cea care a fost dăruită pentru întreaga omenire în slăvita noapte plină de lumină a Învierii lui Hristos. Hristos a înviat – şi moartea este învinsă! Hristos a înviat – şi omul a fost înfiat ! Hristos a înviat – şi viaţa a triumfat! Hristos a Înviat, şi în El vom învia şi noi! Învierea Domnului – aceasta este nădejdea noastră, o sărbătoare de credinţă şi dragoste, o mărturisire a învierii de obşte, şi a vieţii celei veşnice.

Întocmai unui curcubeu luminos peste un potop de ură şi suferinţă străluceşte omenirii Învierea lui Hristos. Pe pământ n-a fost şi nu va fi niciodată un eveniment mai slăvit şi mai minunat. Bucuria Pascală cuprinde întregul univers, toate timpurile, toate generaţiile de oameni. Credinţa celor care cred, nădejdea celor ce nădăjduiesc, dreptatea celor însetaţi de dreptate, dragostes celor care iubesc – toate acestea s-au încununat într-un singur şi mare strigăt de bucurie:

HRISTOS A INVIAT!

Prin aceste cuvinte scurte, se dă un răspuns la toate întrebările înţelepţilor cu privire la sensul vieţii noastre. A Înviat Mântuitorul – şi oamenilor li s-a deschis calea către o nemurire fericită, şi o înviere a iubirii în dragostea lui Dumnezeu.

Bucuraţi-vă pururea întru Domnul. Şi iarăşi zic: Bucuraţi-vă. (Filipeni 4,4 – 5) – aceste cuvinte răsună astăzi cu drag în inima fiecărui credincios. Bucură-te! Hristos a biruit moartea şi viaţă ne-a dăruit. Nu praful plăcerilor pământeşti ci fericirea veşnică, primiţi-o din mâinile Mântuitorului, şi fie ca să se  încălzească sufletele noastre îngheţate de deşărtăciunile şi durerile lumii. Prin Învierea lui Hristos s-a aprins  puternic un far călăuzitor, care ne va lumina către viaţa fericită în Hristos după  furtunile vieţii de zi cu zi.

                        Iubiţi întru  Hristos părinţi, fraţi şi surori!

Într-o linişte cerească vine la noi acum Mântuitorul cel Înviat, oferindu-ne mâina Sa străpunsă de cuie. Ce doreşte, ce aşteaptă Domnul de la noi? Să vă iubiţi unul pe altul, precum v-am iubit Eu (Ioan 15.12) – aceasta este porunca Lui sfântă.

Învierea, în dragostea lui Dumnezeu – acesta este scopul, acesta este cel mai înalt sens al vieţii umane. Dar nu vom ajunge niciodată la acest scop, dacă nu ne vom învăţa să iertăm şi cu toată inima să-l iubim pe aproapele nostru, pentru care a venit pe pământ, a suferit, a murit şi înviat Mântuitorul Hristos. Suntem uniţi prin iubirea jertfelnică a Învierii Sale miraculoase, prin minunata bucurie.

Aşadar, să ne mângâiem reciproc cu faptele milosteniei, cu cuvinte de bunătate, cu căldură simţămintelor dătătoare de viaţă. Fie ca de la Soarele Dreptăţii, Hristos cel Înviat, să se aprindă în inimile noastre candelele iertării şi dragostei, încălzind cu Lumina cerească  pe toţi cei din jurul nostru.

                           Iubiţi în Hristos, părinţi, fraţi şi surori !

Învierea Mântuitorului este şi a noastră împreună Înviere. Cu ce, dacă nu cu strălucirea Sf. Paşti, vom împrăştia ceaţa necazurilor zilnice şi  fumul deşărtăciunilor lumeşti? Când, dacă nu în această zi, vom sluji unul altuia cu bucurie şi alinare frăţească, deschizându-ne inimile celor apropiaţi şi  Domnului? Tot pământul azi străluceşte luminat de această Sărbătoare, în toate colţurile pământului se bucură în unanimitate creştinii dreptmăritori, cântând Învierea Domnului. Deci, să ne trezim şi noi la viaţa fericită în Hristos Iisus, Domnul nostru dulce!

                    HRISTOS A INVIAT!  ADEVĂRAT A ÎNVIAT!

Cu Dragoste în Hristos cel Înviat

+ANDRIAN,  Arhiepiscop al Chişinăului şi al Pământurilor Moldoveneşti

Învierea Domnului

Anul de la Hristos 2011.

Municipiul Chişinău

DUMINICA FLORIILOR – FOTO BRAILA

18 Aprilie 2011

Icoana Praznicului Floriilor

Preotul în momentul Epiclezei

Sfintele Taine pe Sf. Prestol

***

VIDEO – Pr. Veniamin Ilie – moment din Sf. Liturghie din Duminica Floriilor

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ – Архиепископа АНДРИАНА

18 Aprilie 2011

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

Высокопреосвященного АНДРИАНА, Архиепископа КИШИНЕВСКОГО и МОЛДОВСКИХ ЗЕМЕЛЬ, пастырям, монашествующим и всем верным чадам

Дорогие отцы, братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Воистину для христианина нет большей радости, чем та, которая была дарована всему человечеству в светозарную и спасительную ночь Воскресения Христова. Христос Воскрес – и смерть побеждена! Христос Воскрес – и человек усыновлен! Христос Воскрес – и торжествует Жизнь! Христос Воскрес и в Нем воскреснем мы! Его Воскресение – это наша надежда, это пир веры и любви, это залог всеобщего воскресения, жизни будущей и вечной.

Светлой радугой над потопом ненависти и страданий сияет человечеству Воскресение Христово. На земле не было и не будет события величественней и прекрасней. Пасхальная радость обнимает всю вселенную, все времена, все поколения людей. Вера верящих, надежда надеющихся, правда праведных, любовь любящих – все это совместилось в одном ликующем возгласе:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Этими краткими словами дан ответ на все вопросы мудрецов о смысле нашей жизни. Воскрес Спаситель – и людям открылся путь к счастливому бессмертию, к воскресению в любви Божией.
Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь… Господь близко (Флп. 4,4 – 5), – эти слова трепетно откликаются ныне в сердце каждого верующего. Радуйтесь! Христос победил смерть, и „жизнь жительствует”. Не прах земных удовольствий, а вечное счастье примите из рук Спасителя, да согреет оно наши души, оледеневшие среди мирской суеты и печали. Воскресением Христовым ярко зажжен путеводный маяк, предвещающий нам радостную пристань после бурь житейского плавания.
Возлюбленные во Христе Воскресшем отцы, братья и сестры!

В тихом величии идет к нам сейчас Воскресший Спаситель, протягивая нам пробитые гвоздями руки. Чего же хочет, чего ждет от нас Господь? Любите друг друга, как Я возлюбил вас (Ин. 15,12),- вот святая Его заповедь.
Воскресение в любви Божией – такова цель, таков высший смысл человеческой жизни. Но не достигнем мы светлой этой цели, если не научимся прощать и всем сердцем любить ближних наших, ради которых пришел на землю, страдал, умер и воскрес Спаситель. Мы объединены Жертвенной любовью Его, чудом Воскресения, дивной Пасхальной радостью.

Так утешим же друг друга делами милосердия, словами доброты, теплотою живого чувства. Пусть от Солнца Правды -Воскресшего Христа затеплятся в наших сердцах лампады всепрощения и любви, разливая благодатный свет вокруг нас.
Дорогие во Христе отцы, братья и сестры!

В воскресении Спасителя – наше с вами воскресение. Чем, как не сиянием Святой Пасхи, рассеем мы туман житейских печалей и дым суетных забот? Когда, как не в светозарный этот День, послужим мы друг другу братским утешением и радованием, раскроемся сердцами к ближним и Господу? Весь мир ныне сверкает дивным торжеством, во всех концах земли единодушно ликует множество православных, воспевая Воскресение Христово. Так да пробудимся и мы к счастью жизни во Христе Иисусе, сладчайшем Господе нашем!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!  ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

С любовью о Воскресшем Спасителе

+АНДРИАН, Архиепископ КИШИНЕВСКИЙ и МОЛДОВСКИХ ЗЕМЕЛЬ
Пасха Христова
2011 год
Град КИШИНЕВ.

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ – Митрополитъ Дамаскинъ

12 Aprilie 2011

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

Митрополита  Московского и Всероссийского
архипастырям, пастырям, монашествующим и

всем верным и боголюбивым чадам
Российской Православной Церкви

ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ!

Дорогие мои архипастыри, пастыри, всечестные  иноки и инокини, братья и сестры!

Сердечно поздравляю вас со Светоносной Пасхой – Светлым Христовым Воскресением!

ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ!

Братья и сестры!

Христос воскресе во славе и мы воскреснем чрез Его воскресение. «Подобает бо тленному сему, облещися в нетление, и мертвенному сему облещися в безсмертие» (1 Кор. 15, 53). Благостен Господь. Он в каждом из нас. Он есть источник, источающий вечную жизнь.

Мы видим, как сегодня в мiре поселилась теснота и скорбь. Увеличилась опасность и усилились гонения. Дьявольские силы нас хотят поссорить, пытаются посеять семя раздора и отлучить от любви Христовой. Возлюбленные мои, держитесь постом и молитвой, крепитесь верой и не бойтесь козней  сил нечестивых, не слушайте лживых их проповедников, хвалителей и устроителей безбожного  и апостасийного мiра!

«Мы от Бога; знающий Бога слушает нас; кто не от Бога, тот не слушает нас. По сему – то узнаём духа истины и духа заблуждения» (1 Ин. 4:6). Христос с нами. Христос воскресе. Он одесную Бога. Он любит и ходатайствует  о нас и: «ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8. 38, 39).

Радуйтесь и веселитесь! По слову святого Апостола: «мы – дети Божии» и мы же «сонаследники Христу», но только тогда сонаследники, «если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». И что все наши  «нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас» (Рим. 8. 16, 17, 18).

Пасха – праздник праздников и ликование наше. Мы  празднуем Пасху вместе с ангелами и со святыми угодниками, вместе со всем православным мiром. Мы празднуем. И будем праздновать так, что даже неверующие пусть скажут о нас: «воистину Господь посреди них!».

Священная радость Пасхи горит в наших душах и пылает в наших сердцах. Мы хвалим Господа сегодня и на всякое  время, соделываясь  причастниками и удостаиваясь небесной радости: «не в квасе ветсе, ни в квасе злобы и лукавства, но в безквасииx чистоты и истины» (1 Кор. 5, 8).

«Пасха есть Господня» (Исх. 12, 11), поэтому и праздник наш ради Господа. Мы празднуем и хвалим Господа, и «всякое дыхание да хвалит Господа» (Пс. 150, 6). Не мы пришли, но, по человеколюбию Своему, Господь привёл нас к Пасхе Своей – Своему Светлому Воскресению. Он смертию смерть попрал. Он победил смерть. Он ниспроверг дьявола. Он Сам воскрес и нас воскресил к жизни вечной. Разрешил узы смерти нашей. И даровал нам благословение, радость и сие великое Пасхальное торжество.

«Благолепное твое снисхождение славяще, поем Тя, Христе: родился еси от Девы, и неразлучен был еси от Отца, пострадал еси яко человек, и волею претерпел еси крест, воскресл еси от гроба, яко от чертога произшед, да спасеши мiр, Господи, слава Тебе» (Стихира воскресная из Пасхального канона).

Со Светлым Христовым Воскресением!

ХРИСТОС   ВОСКРЕСЕ!

+ Митрополитъ Дамаскинъ

Пасха Христова. 2011 год. Город  Москва.

Veniamin Ilie pe Facebook

7 Aprilie 2011

În contul meu de pe facebook am dat Accept tuturor persoanelor care m-au adăugat ca prieten. Vă aduc la cunoştinţă faptul că mulţi sunt oameni pe care nu-i cunosc şi care pur şi simplu m-au adăugat în listele lor din simpatie sau din curiozitate. Aşadat, persoanele de pe facebook ce nu au caractere prea morale sau ortodoxe, vă anunţ că sunt persoane care au dat add contului meu, nicidecum fiind prieteni. Sunt în jur de 10 persoane care într-adevăr îmi sunt prieteni şi foarte puţini cunoscuţi sau persoane pe care le-am întâlnit o dată în viaţă, fie pe internet, fie pe email, purtând doar câteva discuţii; restul, sunt prieteni făcuţi pe facebook, nu neaparat fiind cunoscuţi sau apropiaţi.