Pastorală la Învierea Domnului – ÎPS. Andrian

by

 PASTORALĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI

A Înalt Prea Sfinţitului ANDRIAN, Arhiepiscop al CHIŞINĂULUI şi al  PĂMÂNTURILOR MOLDOVENEŞTI

 HRISTOS A INVIAT!

Cu adevărat, nu este mai mare bucurie pentru un creştin decât cea care a fost dăruită pentru întreaga omenire în slăvita noapte plină de lumină a Învierii lui Hristos. Hristos a înviat – şi moartea este învinsă! Hristos a înviat – şi omul a fost înfiat ! Hristos a înviat – şi viaţa a triumfat! Hristos a Înviat, şi în El vom învia şi noi! Învierea Domnului – aceasta este nădejdea noastră, o sărbătoare de credinţă şi dragoste, o mărturisire a învierii de obşte, şi a vieţii celei veşnice.

Întocmai unui curcubeu luminos peste un potop de ură şi suferinţă străluceşte omenirii Învierea lui Hristos. Pe pământ n-a fost şi nu va fi niciodată un eveniment mai slăvit şi mai minunat. Bucuria Pascală cuprinde întregul univers, toate timpurile, toate generaţiile de oameni. Credinţa celor care cred, nădejdea celor ce nădăjduiesc, dreptatea celor însetaţi de dreptate, dragostes celor care iubesc – toate acestea s-au încununat într-un singur şi mare strigăt de bucurie:

HRISTOS A INVIAT!

Prin aceste cuvinte scurte, se dă un răspuns la toate întrebările înţelepţilor cu privire la sensul vieţii noastre. A Înviat Mântuitorul – şi oamenilor li s-a deschis calea către o nemurire fericită, şi o înviere a iubirii în dragostea lui Dumnezeu.

Bucuraţi-vă pururea întru Domnul. Şi iarăşi zic: Bucuraţi-vă. (Filipeni 4,4 – 5) – aceste cuvinte răsună astăzi cu drag în inima fiecărui credincios. Bucură-te! Hristos a biruit moartea şi viaţă ne-a dăruit. Nu praful plăcerilor pământeşti ci fericirea veşnică, primiţi-o din mâinile Mântuitorului, şi fie ca să se  încălzească sufletele noastre îngheţate de deşărtăciunile şi durerile lumii. Prin Învierea lui Hristos s-a aprins  puternic un far călăuzitor, care ne va lumina către viaţa fericită în Hristos după  furtunile vieţii de zi cu zi.

                        Iubiţi întru  Hristos părinţi, fraţi şi surori!

Într-o linişte cerească vine la noi acum Mântuitorul cel Înviat, oferindu-ne mâina Sa străpunsă de cuie. Ce doreşte, ce aşteaptă Domnul de la noi? Să vă iubiţi unul pe altul, precum v-am iubit Eu (Ioan 15.12) – aceasta este porunca Lui sfântă.

Învierea, în dragostea lui Dumnezeu – acesta este scopul, acesta este cel mai înalt sens al vieţii umane. Dar nu vom ajunge niciodată la acest scop, dacă nu ne vom învăţa să iertăm şi cu toată inima să-l iubim pe aproapele nostru, pentru care a venit pe pământ, a suferit, a murit şi înviat Mântuitorul Hristos. Suntem uniţi prin iubirea jertfelnică a Învierii Sale miraculoase, prin minunata bucurie.

Aşadar, să ne mângâiem reciproc cu faptele milosteniei, cu cuvinte de bunătate, cu căldură simţămintelor dătătoare de viaţă. Fie ca de la Soarele Dreptăţii, Hristos cel Înviat, să se aprindă în inimile noastre candelele iertării şi dragostei, încălzind cu Lumina cerească  pe toţi cei din jurul nostru.

                           Iubiţi în Hristos, părinţi, fraţi şi surori !

Învierea Mântuitorului este şi a noastră împreună Înviere. Cu ce, dacă nu cu strălucirea Sf. Paşti, vom împrăştia ceaţa necazurilor zilnice şi  fumul deşărtăciunilor lumeşti? Când, dacă nu în această zi, vom sluji unul altuia cu bucurie şi alinare frăţească, deschizându-ne inimile celor apropiaţi şi  Domnului? Tot pământul azi străluceşte luminat de această Sărbătoare, în toate colţurile pământului se bucură în unanimitate creştinii dreptmăritori, cântând Învierea Domnului. Deci, să ne trezim şi noi la viaţa fericită în Hristos Iisus, Domnul nostru dulce!

                    HRISTOS A INVIAT!  ADEVĂRAT A ÎNVIAT!

Cu Dragoste în Hristos cel Înviat

+ANDRIAN,  Arhiepiscop al Chişinăului şi al Pământurilor Moldoveneşti

Învierea Domnului

Anul de la Hristos 2011.

Municipiul Chişinău

Reclame

%d blogeri au apreciat asta: