Archive for Februarie 2012

A început Postul Mare!

27 Februarie 2012

Astăzi, 14/27 Februarie 2012, Biserica Ortodoxă strămoşească începe Sfântul şi Marele post al Paştelui (Postul sfintei patruzecimi – cum este numit în popor). Acest post este unul dintre mijloacele cele mai importante din cursul anului bisericesc, prin care omul – creştinul pravoslavnic – se revigorează duhovniceşte şi fizic, apropiindu-se mai mult de Dumnezeu prin rugăciune şi osteneală.

În cele 40 de zile ale Sfântului şi Marelui Post, creştinii trebuie să se înfrâneze cu desăvârşire de la cărnuri, lactate şi produsele animalelor (ouă, sau preparate), cât şi de la untdelemn, căci în acest post se dezleagă la untdelemn doar Sâmbătă şi Duminică. De asemenea, doar în ziua Blagovişteniei (Bunei Vestiri) se va dezlega la Peşte şi în Duminica Floriilor (26 Martie / 8 Aprilie), când vor fi două zile înaintea săptămânii mari, când vom putea mânca peşte şi produse sau preparate din/de peşte. Trebuie amintit că Bunavestire şi Duminica Floriilor vor fi unite ca zile (25 Martie Bunavestire, 26 Martie Floriile).

Ceea ce trebuie subliniat în acest post, faptul că fiecare creştin trebuie să îşi organizeze programul, în aşa fel încât să dea prioritate rugăciunii (pravilei sale) atât la începutul zile, înainte de masă şi seara la sfârşitul oricărei activităţi. Această organizare este foarte importantă şi chiar ne ajută să depăşim ispitele postului; căci prin rugăciune, Sfinţii Părinţi au biruit toate şi s-au învrednicit de cununa vieţii celei veşnice.

Pentru creştinii Bisericii noastre, care urmează să primească Sfintele Taine, este strict şi necesar păstrarea chipului bărbătesc (barba) pe toată durata Postului, pentru a putea primi Sfintele Taine; căci dacă nici noi nu lăsăm Ortodoxia să se vadă şi trupeşte şi duhovniceşte, atunci cine cu folos o va face?

Dumnezeu să ne ajute pe toţi să isprăvim dulceaţa acestui post şi după cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur, cel mai dulce scriitor al Bisericii Ortodoxe, să îmbrăţişăm Sfintele Paşti – Învierea Domnului – cu bucurie şi roadele postirii noastre să le purtăm cel puţin până în vremea Postului Sfinţilor Apostoli, dacă nu este cu putinţă întreg anul.

Blagoslovenia Domnului nostru Iisus Hristos să fie peste voi toţi! Post folositor şi cu mult spor vă doresc!

Al vostru rugător către Domnul,

Pr.Veniamin

Chipuri Vlădiceşti – Arhiepiscop Victor Pivovarova

10 Februarie 2012

Arhiepiscopul Victor (Pivovarova)

Архиепископ Виктор (Пивоваров)

Arhiepiscopul Victor Pivovarova s-a născut la data de 8 Februarie 1937. Absolveşte seminarul Teologic la Moscova în anul 1967, iar în anul 1970 Academia Teologică din Moscova. La data de 5 Aprilie 1993 este hirotonit Diacon iar la 31 Decembrie a aceluiaşi an este hirotonit Ieromonah de către Arhiepiscopul Varnava Procofiev.

În anul 2001 când avea să se clatine întâia oară ROCOR-ul, datorită dorinţelor politice ale unor ierarhi de a se uni cu Patriarhia Moscovei, fără a ţinea seama de erezia ecumenismului, Arhimandritul Victor Pivovarov rămâne alături de Mitropolitul Vitalie Ustinov şi nu părăseşte Dogmele şi Mărturisirea de Credinţă a ROCOR-ului.

Este hirotonit Episcop la 4/17 Decembrie 2003 în Sinodul condus de ultimul Mitropolit al ROCOR-ului, Vitalie Ustinov. El a rămas alături de bătrânul Mitropolit până când acesta a trecut la cele veşnice.

Arhiepiscopul Serghie (+2006), Mitropolitul Vitalie (+2006) şi Arhiepiscopul Victor Pivovarov, în Sinod

Teolog ilustru, duhovnic desăvârşit, Episcopul Victor este numit Arhiepiscop în anul 2006, pentru intensa sa activitate Pastoral Misionară în cadrul Adevăratei Biserici Ortodoxe. După moartea Mitropolitului Vitalie Ustinov, Arhiepiscopul Victor rămâne în continuare cu Sinodul, fiind ales ca Mitropolit Antonie Orlov. Ulterior, se retrage din slujire din motive de sănătate, fiind şi în etate. În scurt timp avea să se clatine pentru a doua oară Sinodul ROCOR şi să fie ultima frântură. Mitropolitul Antonie Orlov alege să se apropie mai mult de erezia serghianismului, fapt pentru care ceilalţi Episcopi renunţă la comuniunea cu acesta, printre care şi ierarhii de la care am primit hirotonia şi noi.

 

În prezent, Arhiepiscopul Victor Pivovarov coordonează o eparhie în Rusia. Arhiepiscopul Victor Pivovarova a fost şi va rămâne unul dintre Ierarhii de bază ai ROCOR-ului de după anul 2001, care a participat la consolidarea Bisericii şi predarea succesiunii Apostolice care a ajuns până în România. Dat fiind acest, fapt, Arhiepiscopul Victor Pivovarova este neâncetat pomenit în Bisericile noastre şi de clericii dreptslăvitori, fiind unul dintre Arhiereii care a luat atitudine în faţa tuturor ereziilor, rămânând un Arhiereu luminat, înţelept şi fără de pată sau compromis.

 

Întru mulţi ani Stăpâne!

 Многая лета Высокопреосвященнейший архиепископ Виктор!