Archive for februarie 2012

A început Postul Mare!

27 februarie 2012

Astăzi, 14/27 Februarie 2012, Biserica Ortodoxă strămoşească începe Sfântul şi Marele post al Paştelui (Postul sfintei patruzecimi – cum este numit în popor). Acest post este unul dintre mijloacele cele mai importante din cursul anului bisericesc, prin care omul – creştinul pravoslavnic – se revigorează duhovniceşte şi fizic, apropiindu-se mai mult de Dumnezeu prin rugăciune şi osteneală.

În cele 40 de zile ale Sfântului şi Marelui Post, creştinii trebuie să se înfrâneze cu desăvârşire de la cărnuri, lactate şi produsele animalelor (ouă, sau preparate), cât şi de la untdelemn, căci în acest post se dezleagă la untdelemn doar Sâmbătă şi Duminică. De asemenea, doar în ziua Blagovişteniei (Bunei Vestiri) se va dezlega la Peşte şi în Duminica Floriilor (26 Martie / 8 Aprilie), când vor fi două zile înaintea săptămânii mari, când vom putea mânca peşte şi produse sau preparate din/de peşte. Trebuie amintit că Bunavestire şi Duminica Floriilor vor fi unite ca zile (25 Martie Bunavestire, 26 Martie Floriile).

Ceea ce trebuie subliniat în acest post, faptul că fiecare creştin trebuie să îşi organizeze programul, în aşa fel încât să dea prioritate rugăciunii (pravilei sale) atât la începutul zile, înainte de masă şi seara la sfârşitul oricărei activităţi. Această organizare este foarte importantă şi chiar ne ajută să depăşim ispitele postului; căci prin rugăciune, Sfinţii Părinţi au biruit toate şi s-au învrednicit de cununa vieţii celei veşnice.

Pentru creştinii Bisericii noastre, care urmează să primească Sfintele Taine, este strict şi necesar păstrarea chipului bărbătesc (barba) pe toată durata Postului, pentru a putea primi Sfintele Taine; căci dacă nici noi nu lăsăm Ortodoxia să se vadă şi trupeşte şi duhovniceşte, atunci cine cu folos o va face?

Dumnezeu să ne ajute pe toţi să isprăvim dulceaţa acestui post şi după cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur, cel mai dulce scriitor al Bisericii Ortodoxe, să îmbrăţişăm Sfintele Paşti – Învierea Domnului – cu bucurie şi roadele postirii noastre să le purtăm cel puţin până în vremea Postului Sfinţilor Apostoli, dacă nu este cu putinţă întreg anul.

Blagoslovenia Domnului nostru Iisus Hristos să fie peste voi toţi! Post folositor şi cu mult spor vă doresc!

Al vostru rugător către Domnul,

Pr.Veniamin

Reclame