Chipuri Vlădiceşti – Arhiepiscop Victor Pivovarova

by

Arhiepiscopul Victor (Pivovarova)

Архиепископ Виктор (Пивоваров)

Arhiepiscopul Victor Pivovarova s-a născut la data de 8 Februarie 1937. Absolveşte seminarul Teologic la Moscova în anul 1967, iar în anul 1970 Academia Teologică din Moscova. La data de 5 Aprilie 1993 este hirotonit Diacon iar la 31 Decembrie a aceluiaşi an este hirotonit Ieromonah de către Arhiepiscopul Varnava Procofiev.

În anul 2001 când avea să se clatine întâia oară ROCOR-ul, datorită dorinţelor politice ale unor ierarhi de a se uni cu Patriarhia Moscovei, fără a ţinea seama de erezia ecumenismului, Arhimandritul Victor Pivovarov rămâne alături de Mitropolitul Vitalie Ustinov şi nu părăseşte Dogmele şi Mărturisirea de Credinţă a ROCOR-ului.

Este hirotonit Episcop la 4/17 Decembrie 2003 în Sinodul condus de ultimul Mitropolit al ROCOR-ului, Vitalie Ustinov. El a rămas alături de bătrânul Mitropolit până când acesta a trecut la cele veşnice.

Arhiepiscopul Serghie (+2006), Mitropolitul Vitalie (+2006) şi Arhiepiscopul Victor Pivovarov, în Sinod

Teolog ilustru, duhovnic desăvârşit, Episcopul Victor este numit Arhiepiscop în anul 2006, pentru intensa sa activitate Pastoral Misionară în cadrul Adevăratei Biserici Ortodoxe. După moartea Mitropolitului Vitalie Ustinov, Arhiepiscopul Victor rămâne în continuare cu Sinodul, fiind ales ca Mitropolit Antonie Orlov. Ulterior, se retrage din slujire din motive de sănătate, fiind şi în etate. În scurt timp avea să se clatine pentru a doua oară Sinodul ROCOR şi să fie ultima frântură. Mitropolitul Antonie Orlov alege să se apropie mai mult de erezia serghianismului, fapt pentru care ceilalţi Episcopi renunţă la comuniunea cu acesta, printre care şi ierarhii de la care am primit hirotonia şi noi.

 

În prezent, Arhiepiscopul Victor Pivovarov coordonează o eparhie în Rusia. Arhiepiscopul Victor Pivovarova a fost şi va rămâne unul dintre Ierarhii de bază ai ROCOR-ului de după anul 2001, care a participat la consolidarea Bisericii şi predarea succesiunii Apostolice care a ajuns până în România. Dat fiind acest, fapt, Arhiepiscopul Victor Pivovarova este neâncetat pomenit în Bisericile noastre şi de clericii dreptslăvitori, fiind unul dintre Arhiereii care a luat atitudine în faţa tuturor ereziilor, rămânând un Arhiereu luminat, înţelept şi fără de pată sau compromis.

 

Întru mulţi ani Stăpâne!

 Многая лета Высокопреосвященнейший архиепископ Виктор!

Reclame

%d blogeri au apreciat asta: