Archive for Noiembrie 2012

30 Noiembrie 2012

Întru această zi, se face pomenire Sfântului Părintelui nostru, Ioan Zlatoust, Arhiepiscopul Ţaringradului, carele au trăit între anii 347 – 407, din ale cărui Sfinte Moaşte, o părticică,  ne sunt moştenire de închinare şi proslăvire.

Sf. Ier. Ioan Zlatoust ( Gură de Aur )

Sfintele Moaşte ale Sfinţilor Ierarhi:

Vasilie cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu şi Ioan Gură de Aur.

COMUNICAT (Preoţii de la Reviga)

20 Noiembrie 2012

În legătură cu articolul publicat în http://www.independentonline.ro/ la data de 19 Noiembrie 2012, referitor la scandalul mediatic de la Reviga şi Moaştele Sfântului Ierarh Nectarie, comunicăm următoarele:

 1.  Preoţii Bisericii noastre nu cunosc cine şi ce sunt clericii de la Reviga despre care se vorbeşte în articol;
 2. Noi nu am dăruit nici un fragment din Sfintele Moaşte acestor clerici;
 3. Sfintele Moaşte trebuie să fie autentice şi să prezinte sigiliul Arhiepiscopiei sau al Blagocinatului, încastrate în Certificatul de Autenticitate sau în relicva în care sunt sigilate permanent;
 4. Prezenţa unui Certificat nu atestă autenticitatea acestor Sfinte Moaşte, întrucât se pot schimba foarte uşor sau pur şi simplu „înmulţi”, întrucât nimeni nu poate proba dacă acestea au fost schimbate între timp sau Certificatul a fost completat fără ştirea noastră.
 5. Blagocinatul şi Arhiepiscopia noastră nu au nimic în comun cu „mitropolia autonomă din Ucraina” despre care se aminteşte în articolul sus numit, şi nici nu dorim vre-o colaborare sau comuniune, la momentul de faţă, întrucât situaţia canonică a dânşilor ne este total neclară şi nu se poate atesta faptul că episcopul grupării respective are succesiune Apostolică. Aici aduc în vedere faptul că Episcopul Serafim Pozdeev moarte în anul 1975, iar sinodul din care face parte şi episcopul acestei mitropolii, apare abia în anul 2001. Este o diferenţă prea mare de ani de la moartea celui pe care aceştia îl invocă drept episcop hirotonisitor, fapt pentru care dispare orice speranţă ca gruparea respectivă să deţină succesiunea Apostolică.
 6. Nu figurează în nici unul dintre registrele noastre, eliberarea unui document, cum obişnuim să facem în cazul dăruirii Sfintelor Moaşte. Aşadar, negăm existenţa unor Sfinte Moaşte la Reviga, pe care noi le-am fi dăruit în trecut.

Pe morminte nu se calcă!

11 Noiembrie 2012

Popor de curve, pe morminte nu se calcă! Pe mormintele SFINŢILOR străbuni martiri puneţi flori de plastic şi la concertele de rocări duceţi crini imperiali! Eroilor de puneţi coroane de plastic şi maneliştilor le daţi bani! DĂ-ŢI SÂNGELE CA ŞI EI, CURVA STRĂINILOR! nu ai dat o lacrimă pentru ei, dar ei au dat totul pentru tine!

Plânsul Prutului

11 Noiembrie 2012

BLAGOCINATUL ORTODOX TRADIŢIONAL ROMÂNESC ESTE PREZENT ÎN ROMÂNIA, ÎN FORMĂ LEGALĂ

9 Noiembrie 2012

 

LEGEA CULTELOR

 

Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor
Publicată în Monitorul oficial Partea I, nr. 11/8.01.2007 prevede:

Art. 1. – (1) Statul român respectă şi garantează dreptul fundamental la libertate de gândire, de conştiinţă şi religioasă al oricărei persoane de pe teritoriul României, potrivit Constituţiei şi tratatelor internaţionale la care România este parte.

Art. 1. – (2) Nimeni nu poate fi împiedicat sau constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrară convingerilor sale, şi nici nu poate fi supus vreunei discriminări, urmărit sau pus într-o situaţie de inferioritate pentru credinţa, apartenenţa sau neapartenenţa sa la o grupare, asociaţie religioasă sau un cult ori pentru exercitarea, în condiţiile prevăzute de lege, a libertăţii religioase.

Art. 2. – (1) Libertatea  religioasă  cuprinde dreptul oricărei  persoane   de a avea sau  de a adopta o  religie,  de a şi-o manifesta  în mod  individual sau  colectiv,  în public sau  în particular,  prin practicile şi  ritualurile specifice  cultului,  inclusiv prin educaţie  religioasă,  precum şi  libertatea  de a-şi  păstra  sau schimba  credinţa  religioasă.

Art. 2. –  (2) Libertatea de a-şi manifesta credinţa religioasă nu poate face obiectul altor restrângeri decât al celor care sunt prevăzute de lege şi constituie măsuri necesare într-o societate democratică pentru securitatea publică, protecţia ordinii, a sănătăţii sau a moralei publice ori pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

Art. 4. – Orice persoană, cult, asociaţie religioasă sau grupare religioasă din România este liberă de a stabili şi menţine relaţii ecumenice şi frăţeşti cu alte persoane, culte sau  grupări  religioase şi cu organizaţiile inter-creştine şi inter-religioase, la nivel naţional şi internaţional.

Art. 5. – (1) Orice persoană are dreptul să îşi manifeste credinţa religioasă în mod colectiv, conform propriilor convingeri şi prevederilor prezentei legi, atât în structuri religioase cu personalitate juridică, cât şi în structuri fără personalitate juridică.

Art. 5. – (2) Structurile religioase cu personalitate juridică reglementate de prezenta lege sunt cultele şi asociaţiile religioase, iar structurile fără personalitate juridică sunt grupările religioase.

Art. 6. – (1) Gruparea religioasă este forma de asociere fără personalitate juridică a unor persoane fizice care, fără nici o procedură prealabilă şi în mod liber, adoptă, împărtăşesc şi practică o credinţă religioasă.

Art. 13. – (1) Raporturile dintre culte, precum şi cele dintre asociaţii şi  grupuri religioase se desfăşoară pe baza înţelegerii şi a respectului reciproc.
(2) În România sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau acţiuni de defăimare şi învrăjbire religioasă, precum şi ofensa publică adusă simbolurilor religioase. (…)

 

 

Blagocinatul Ortodox Tradiţional Românesc se află în cadrul legii şi nu o încalcă în nici una din practicile sale. Ca şi grupare religioasă care nu se află în posesia numărului de persoane impus de lege, pentru înregistrarea Asociaţiei Religioase, funcţionează în baza acestor articole adoptate de Parlamentul României. Cu toate acestea, Blagocinatul Românesc nu desfăşoară activităţi economice sau în cadrul instituţiilor de învăţământ. De asemenea, membrii acestui grup religios legal sunt înregistraţi prin declaraţii notariale, conform legii actuale, adoptând dinaintea aderării toate practicile religioase distinctive:

 1. Calendarul Iulian (tradiţional, sau de Stil Vechi)
 2. Păstrarea bărbii;
 3. Păzirea Posturilor după tipicul Blagocinatului;
 4. Declaraţia notarială;
 5. Mărturisirea de Credinţă;
 6. Botezul sau Mirungerea.

Astfel, Blagocinatul nostru nu creează confuzie sau tulburare în rândul credincioşilor. Fiecare membru, după cum spune legea sus amintită, are dreptul de a adera la orice Cult, Asociaţie, organizaţie sau grupare religioasă fără personalitate juridică. Ca urmare a acestei legi, noi avem obligativitatea de a prezenta celor ce solicită, orice detaliu despre practicile grupului religios pe care-l constituim, fără a evita aceasta, întrucât constituie înşelăciune.

În cadrul Statutului/Constituţiei Blagocinatului Nr. 04 din 24 Mai/6 Iunie 2012 Art. 21, B. aliniatul 4, se specifică: Să nu facă propagandă sau prozelitism celor care nu au intenţia de a solicita descoperirea şi explicarea Învăţăturilor de Credinţă sau a Mărturisirii Blagocinatului;

 

DISCRIMINAREA ŞI ACUZAŢIILE CALOMNIOASE

 

În decursul anilor 2009 – 2011, presa neoficială, adică ziarişti sau bloggeri fără susţinerea Patriarhiei Române, au realizat o sumedenie de articole discriminatorii legate de persoane membre ale acestei grupări religioase. Cu toate acestea, legea a făcut lumină în acest caz şi rând pe rând ziarele şi blog-urile semnate cu nume fictive sau anonimat au început să dispară. Din surse sigure, unii dintre autori nu aveau apartenenţă religioasă comună cu Patriarhia Română sau pur şi simplu mireni rău intenţionaţi care se foloseau de titulatura Bisericii oficiale sau a unor ierarhi oficiali.

În contextul unor articole realizate în mot abuziv de diverse persoane, ulterior descoperite şi sancţionate de lege, se făceau următoarele acuze, pe care noi le dezbatem în continuare:

„Lipsa binecuvântării Patriarhiei”

Pentru activităţile noastre, avem binecuvântarea Ierarhului Bisericii de care aparţinem. Această binecuvântare nu a lipsit niciodată, ci acuzaţia a fost o formă de discreditare abuzivă, prin care autorii au încălcat legea nr. 489/2006.

„Autointitulaţi Preoţi” sau „Port ilegal de uniformă”

Fiecare cleric al Blagocinatului Tradiţional Românesc are certificat de hirotonie de la Episcopul care a săvârşit Hirotonia, apartenenţa religioasă fiind diferită de cea a Patriarhiei Române. De asemenea, toţi clericii au Decret, Adeverinţă sau Legitimaţie clericală prin care-şi justifică apartenenţa religioasă şi faptul că are hirotonie canonică şi legală, de la Ierarhul respectiv, de aceeaşi apartenenţă religioasă sau de provenienţă.

În acest caz, nici unul dintre preoţii Bisericii nu încalcă legea privind privirea uniformei. Mai mult, nici unul dintre cultele din România nu deţine uniformă! În cadrul legii este specificat faptul că orice uniformă trebuie să reprezinte unitatea prin titulatură inscripţionată pe spate, piept sau umăr, precum şi prezenţa insignei unităţii respective. Astfel, uniforma clericală este individuală şi nu reprezintă nici un cult din România. Mai mult, Arhiepiscopia de care aparţinem este recunoscută oficial ca şi Cult, atât de stat cât şi de armata statutului unde se află (citiţi pe http://www.pravoslavia.wordpress.com).

 

Concluzie:

Blagocinatul Ortodox Tradiţional Românesc respectă toate prevederile legale din România, iar acuzaţiile aduse la adresa clericilor sau membrilor, constituie încălcarea drepturilor privind libertatea religioasă, practici interzise în România. Dat fiind acest fapt, activităţile noastre de recuperare a drepturilor ce ne sunt rezervate, prin Lege, vor fi prin intermediul instanţei şi solicitarea drastică, în mod repetat, pedepsirea indivizilor care încalcă drepturile religioase ale altor persoane.

Ilegalitate şi lipsire de libertatea legală

9 Noiembrie 2012

Cu ajutorul mai multor persoane private, am reuşit să descoperim anonimul care a realizat o serie de articole calomnioase la adresa Bisericii noastre, sub masca anonimatului, fără a avea curajul să-şi dea publică identitatea, aşa cum o facem şi noi.

Numele său este R. L. Stelian din Braşov. Contactat fiind, a refuzat să dea dreptul la replică, incluzând în dialogul înregistrat (online) numele Patriarhului Daniel, care nu are nici o legătură cu iniţiativele calomnioase ale acestuia.

De amintit este faptul că divergenţele dintre noi şi Patriarhia Română nu au exista niciodată. În favoarea acestei afirmaţii pe care mi-o asum, solicit verificarea tuturor hotărârilor Patriarhiei Române, în care s-a pronunţat doar numele episcopului Serafim Dorobăţ şi a altui preot, fără a se aminti de numele meu. Ca urmare a articolelor realizate în mod ilegal, netemeinic şi abuziv, avem câştig de cauză în favoarea procesului, care va avea ca scop sancţionarea următoarelor ilegalităţi:

 1. Acuze la persoană;
 2. Asocieri calomnioase;
 3. Discriminare religioasă;
 4. Discriminare rasială;
 5. Calomnie;
 6. Afirmaţii nejustificate;
 7. Lipsire de dreptul la replică.

În următoarele 3 zile vom solicita autorului dezminţirea articolelor sau permiterea dreptului la replică pe blogurile anonime unde a realizat articolele ilegale.

Nu dorim să amintim faptul că CNA-ul a sancţionat câteva astfel de infracţiuni publice, dar prin citirea dezminţirii şi a dreptului la replică am arătat că nu suntem rău intenţionaţi, ulterior retrăgând plângerile aflate pe un suport legal foarte temeinic.

INIŢIATIVE FAVORIZATE DE PATRIARHIA ROMÂNĂ?

În urma unor cercetări amănunţite, s-a constatat faptul că Patriarhia Română nu a favorizat în nici un fel iniţiativele de discriminare ale indivizilor care au adus diverse acuze la adresa unor persoane din Biserica noastră. Mai mult de atât, între Biserica noastră şi Patriarhia Română nu este nici o comuniune, dar nu există nici o problemă contradictorie sau stare conflictuală.

Aşadar, colaborările noastre nu nasc nici un pericol pentru nici una dintre Biserici, nu se pune problema dezbinării, ci doar a convieţuirii paşnice. Din nefericire, apar diferite persoane rău intenţionate care discreditează imaginea Patriarhiei prin afirmaţii al adresa altor confesiuni, dând de înţeles cititorilor că aceea este poziţia oficială a Bisericii. În această circumstanţă este vorba despre „creare de confuzie”.

DORIM CONVIEŢUIRE PAŞNICĂ

Biserica noastră funcţionează în cadrul legii Europene şi Române, fără a da alte detalii. Aceasta nu din lipsa de timp, ci pentru a nu stânjeni pe „scriitorii academici” să-şi dea arama pe faţă prin încălcarea legii. Mai mult de atât, unii dintre clericii noştri au fost obligaţi (şi avem probe) să nu beneficieze de drepturile legale privind libertatea religioasă şi autonomia deciziilor fiecărei persoane din România sau Europa. În cadrul acestor forme de obligare a clericilor noştri, individul respectiv a folosit des numele Patriarhiei Române şi al Pf. Daniel. Suntem convinşi că nu are nici o implicare domnia sa şi nici nu va avea, ci iniţiativele jenante sunt personale, ale acestor indivizi precum domnul Laurenţiu.

CONCLUZIA FINALĂ

Blagocinatul noastră are drepturi legale în România şi lipsirea de aceste drepturi constituie infracţiune şi chiar discriminare, fapte pedepsite de legea civilă.

În încheierea acestui articol, solicit în numele tuturor clericilor noştri şi a credincioşilor înregistraţi, încetarea tuturor acestor abuzuri nesusţinute de Patriarhie şi de ierarhia BOR! Este posibil ca persoanele respective nici să nu fie din cadrul BOR, fapt justificat prin agresivitatea articolelor scrise de-a lungul timpului.

Întrucât noi avem Mărturisire de Credinţă total diferită faţă de Mărturisirea BOR, hirotonia provine din altă parte şi Eclesiologia Bisericii nu creează nici un fel de confuzie – preoţii având obligaţia constituţională de a aduce la cunoştinţă noilor membri, constituţia şi mărturisirea noastră, în cadrul unei declaraţii notariale – vom face toate demersurile în privinţa recuperării drepturilor de care ne lipsesc aceşti indivizi dubioşi care nu conştientizează că nici „anonimatul” nu este chiar un anonimat…

Cu stimă, respect şi dator în rugăciune,

Blagocin Veniamin Ilie