BLAGOCINATUL ORTODOX TRADIŢIONAL ROMÂNESC ESTE PREZENT ÎN ROMÂNIA, ÎN FORMĂ LEGALĂ

by

 

LEGEA CULTELOR

 

Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor
Publicată în Monitorul oficial Partea I, nr. 11/8.01.2007 prevede:

Art. 1. – (1) Statul român respectă şi garantează dreptul fundamental la libertate de gândire, de conştiinţă şi religioasă al oricărei persoane de pe teritoriul României, potrivit Constituţiei şi tratatelor internaţionale la care România este parte.

Art. 1. – (2) Nimeni nu poate fi împiedicat sau constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrară convingerilor sale, şi nici nu poate fi supus vreunei discriminări, urmărit sau pus într-o situaţie de inferioritate pentru credinţa, apartenenţa sau neapartenenţa sa la o grupare, asociaţie religioasă sau un cult ori pentru exercitarea, în condiţiile prevăzute de lege, a libertăţii religioase.

Art. 2. – (1) Libertatea  religioasă  cuprinde dreptul oricărei  persoane   de a avea sau  de a adopta o  religie,  de a şi-o manifesta  în mod  individual sau  colectiv,  în public sau  în particular,  prin practicile şi  ritualurile specifice  cultului,  inclusiv prin educaţie  religioasă,  precum şi  libertatea  de a-şi  păstra  sau schimba  credinţa  religioasă.

Art. 2. –  (2) Libertatea de a-şi manifesta credinţa religioasă nu poate face obiectul altor restrângeri decât al celor care sunt prevăzute de lege şi constituie măsuri necesare într-o societate democratică pentru securitatea publică, protecţia ordinii, a sănătăţii sau a moralei publice ori pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

Art. 4. – Orice persoană, cult, asociaţie religioasă sau grupare religioasă din România este liberă de a stabili şi menţine relaţii ecumenice şi frăţeşti cu alte persoane, culte sau  grupări  religioase şi cu organizaţiile inter-creştine şi inter-religioase, la nivel naţional şi internaţional.

Art. 5. – (1) Orice persoană are dreptul să îşi manifeste credinţa religioasă în mod colectiv, conform propriilor convingeri şi prevederilor prezentei legi, atât în structuri religioase cu personalitate juridică, cât şi în structuri fără personalitate juridică.

Art. 5. – (2) Structurile religioase cu personalitate juridică reglementate de prezenta lege sunt cultele şi asociaţiile religioase, iar structurile fără personalitate juridică sunt grupările religioase.

Art. 6. – (1) Gruparea religioasă este forma de asociere fără personalitate juridică a unor persoane fizice care, fără nici o procedură prealabilă şi în mod liber, adoptă, împărtăşesc şi practică o credinţă religioasă.

Art. 13. – (1) Raporturile dintre culte, precum şi cele dintre asociaţii şi  grupuri religioase se desfăşoară pe baza înţelegerii şi a respectului reciproc.
(2) În România sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau acţiuni de defăimare şi învrăjbire religioasă, precum şi ofensa publică adusă simbolurilor religioase. (…)

 

 

Blagocinatul Ortodox Tradiţional Românesc se află în cadrul legii şi nu o încalcă în nici una din practicile sale. Ca şi grupare religioasă care nu se află în posesia numărului de persoane impus de lege, pentru înregistrarea Asociaţiei Religioase, funcţionează în baza acestor articole adoptate de Parlamentul României. Cu toate acestea, Blagocinatul Românesc nu desfăşoară activităţi economice sau în cadrul instituţiilor de învăţământ. De asemenea, membrii acestui grup religios legal sunt înregistraţi prin declaraţii notariale, conform legii actuale, adoptând dinaintea aderării toate practicile religioase distinctive:

  1. Calendarul Iulian (tradiţional, sau de Stil Vechi)
  2. Păstrarea bărbii;
  3. Păzirea Posturilor după tipicul Blagocinatului;
  4. Declaraţia notarială;
  5. Mărturisirea de Credinţă;
  6. Botezul sau Mirungerea.

Astfel, Blagocinatul nostru nu creează confuzie sau tulburare în rândul credincioşilor. Fiecare membru, după cum spune legea sus amintită, are dreptul de a adera la orice Cult, Asociaţie, organizaţie sau grupare religioasă fără personalitate juridică. Ca urmare a acestei legi, noi avem obligativitatea de a prezenta celor ce solicită, orice detaliu despre practicile grupului religios pe care-l constituim, fără a evita aceasta, întrucât constituie înşelăciune.

În cadrul Statutului/Constituţiei Blagocinatului Nr. 04 din 24 Mai/6 Iunie 2012 Art. 21, B. aliniatul 4, se specifică: Să nu facă propagandă sau prozelitism celor care nu au intenţia de a solicita descoperirea şi explicarea Învăţăturilor de Credinţă sau a Mărturisirii Blagocinatului;

 

DISCRIMINAREA ŞI ACUZAŢIILE CALOMNIOASE

 

În decursul anilor 2009 – 2011, presa neoficială, adică ziarişti sau bloggeri fără susţinerea Patriarhiei Române, au realizat o sumedenie de articole discriminatorii legate de persoane membre ale acestei grupări religioase. Cu toate acestea, legea a făcut lumină în acest caz şi rând pe rând ziarele şi blog-urile semnate cu nume fictive sau anonimat au început să dispară. Din surse sigure, unii dintre autori nu aveau apartenenţă religioasă comună cu Patriarhia Română sau pur şi simplu mireni rău intenţionaţi care se foloseau de titulatura Bisericii oficiale sau a unor ierarhi oficiali.

În contextul unor articole realizate în mot abuziv de diverse persoane, ulterior descoperite şi sancţionate de lege, se făceau următoarele acuze, pe care noi le dezbatem în continuare:

„Lipsa binecuvântării Patriarhiei”

Pentru activităţile noastre, avem binecuvântarea Ierarhului Bisericii de care aparţinem. Această binecuvântare nu a lipsit niciodată, ci acuzaţia a fost o formă de discreditare abuzivă, prin care autorii au încălcat legea nr. 489/2006.

„Autointitulaţi Preoţi” sau „Port ilegal de uniformă”

Fiecare cleric al Blagocinatului Tradiţional Românesc are certificat de hirotonie de la Episcopul care a săvârşit Hirotonia, apartenenţa religioasă fiind diferită de cea a Patriarhiei Române. De asemenea, toţi clericii au Decret, Adeverinţă sau Legitimaţie clericală prin care-şi justifică apartenenţa religioasă şi faptul că are hirotonie canonică şi legală, de la Ierarhul respectiv, de aceeaşi apartenenţă religioasă sau de provenienţă.

În acest caz, nici unul dintre preoţii Bisericii nu încalcă legea privind privirea uniformei. Mai mult, nici unul dintre cultele din România nu deţine uniformă! În cadrul legii este specificat faptul că orice uniformă trebuie să reprezinte unitatea prin titulatură inscripţionată pe spate, piept sau umăr, precum şi prezenţa insignei unităţii respective. Astfel, uniforma clericală este individuală şi nu reprezintă nici un cult din România. Mai mult, Arhiepiscopia de care aparţinem este recunoscută oficial ca şi Cult, atât de stat cât şi de armata statutului unde se află (citiţi pe http://www.pravoslavia.wordpress.com).

 

Concluzie:

Blagocinatul Ortodox Tradiţional Românesc respectă toate prevederile legale din România, iar acuzaţiile aduse la adresa clericilor sau membrilor, constituie încălcarea drepturilor privind libertatea religioasă, practici interzise în România. Dat fiind acest fapt, activităţile noastre de recuperare a drepturilor ce ne sunt rezervate, prin Lege, vor fi prin intermediul instanţei şi solicitarea drastică, în mod repetat, pedepsirea indivizilor care încalcă drepturile religioase ale altor persoane.

Anunțuri

%d blogeri au apreciat asta: