Archive for august 2014

Tristă a fost şi va mai fi cărarea pe care merge românul…

27 august 2014

În această seară, vă indic un cântec, al regretatului Nicolae Sulac, care cuprinde o suferinţă şi o nevoie prin care va mai trece încă o dată poporul nostru. Dacă nu aţi ascultat această melodie, vă avertizez di’nainte, veţi rămâne fără răsuflare până la sfârşit. O melodie dragă sufletului meu, o piesă din folclorul nostru autentic, parte a poporului acesta pe care trebuie şi trebuie şi iarăşi trebuie să-l apărăm, să-l promovăm şi să nu-l dezbinăm, şi ceea ce este al nostru, să luăm înapoi. Sânge din sângele nostru, grai din graiul nostru, Basarabia cea Sfântă şi toate laturile răpite. Şi iarăşi, vom străbate versurile acestei melodii.

Un cântec ales, din repertoriul dragului nostru Mihai Ciobanu, unul dintre cei mai marcanţi interpreţi de muzică populară din Basarabia, un om cu suflet mare, dar cu sentimente şi mai mari şi cu mult mai puternice, inspirate prin acest cântec, celor care nu-şi mai au măicuţa lângă ei.

De asemenea, o melodie care tresare şi cordul ascultându-o, a mult îndrăgitei Maria Cornescu:

O nestemată a folclorului românesc, maestrul Benone Sinulescu, bunul, mult îndrăgitul şi deosebitul nostru prieten, care ne-a dat o capodoperă etno-folclorică, foarte foarte duhovnicească, o melodie care are să vă încânte sufletele, acelora care aveţi stări duhovniceşti mai aprinse, sau măcar să le căutaţi. Iată că din toate, trebuie să alegem doar ceea ce este bun şi de folos. Plânge inimile din noi după ce am ascultat aceste melodii copleşitoare. Să ne plângă şi sufletele să spele toată răutatea şi să ne cerem iertare unii de la alţii şi să nu mai stăm în vrajbă şi-n ură. Îmi veţi da dreptate după ce veţi asculta:

Cârcotaşii vor zice: „a pus muzică populară la el pe sait”. Nu contează, ei nu se vor zidi duhovniceşte nici dacă le vei distribui psalmi şi cântări de jale, precum cântarea în galsul al 5-lea „Devreme ce eu Păcătosul”. Noi găsim partea bună a tuturor lucrurilor şi creaţiilor acestei ţări, păstrând şi tradiţiile folclorice, fără să ne afectăm starea duhovnicească. Ei ascultă psalmi şi cântări şi ar sări să omoare un Arhiereu, fără de vină, fără de răutate. Dumnezeu să-i ierte; dar, nu şi Biserica, pentru că prin născocirile lor şi noi ne-am tulburat şi voi şi toţi. Să rămână în grija Sfântului Glicherie.

O seară bună tuturor cu o ultimă audiţie, şlagărul „Ce frumos mai cântă cucul” interpretat foarte frumos şi pătrunzător, de regretatul Ion Onoriu:

Reclame