Archive for septembrie 2014

14/27 Septembrie: Praznicul Înălţării Sfintei Cruci a Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

27 septembrie 2014

 CARE ESTE ADEVĂRATA CREDINŢĂ ŞI LUMINA ÎN CARE TREBUIE SĂ NE REGĂSIM, SĂ CĂLĂTORIM ŞI SĂ NE MÂNTUIM?

Înălţarea Sfintei Cruci

„Încă puţină vreme lumina cu voi este. Umblaţi până când aveţi lumina, ca să nu vă cuprindă pre voi întunericul; că cel ce umblă întru întuneric, nu ştie unde merge” (Ioan; 12, 35).

Aceste cuvinte ale Mântuitorului le-am  ascultat la Sf. Evanghelie ce s-a citit la Utrenie. Deşi Sfânta Evanghelie de la Sfânta Liturghie ne descrie patima Mântuitorului, ca o arvună a vieţii veşnice pentru noi toţi pravoslavnicii creştini. Trebuie ne oprim puţin asupra pericopei de ieri şi să conştientizăm că acei eretici care consideră Patima şi Învierea Domnului, hotărâtoare pentru mântuirea lor, greşesc. Fireşte, fără de Răstignirea şi Învierea Sa, nu ar fi fost posibilă Mântuirea nimănui, datorită păcatului strămoşesc. Nici după desăvârşirea acestor evenimente de-o potrivă dramatice, de cealaltă parte pline de lumină îmbucurătoare, nu a existat mântuire întregului neam omenesc, după cum însuşi Domnul spune: „Ori cine voiește să vină după Mine, să se lepede de sine, să’şi ia Crucea sa şi să’mi urmeze Mie” (Matei; 16, 24). Şi iarăşi spune: „De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre întru Împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan; 3, 5).

Fără îndoială, mântuirea ne-o asigură deciziile şi faptele noastre. Nu este suficient să avem doar intenţii, sau Pecetea Darului Sfântului Duh prin Botez şi Mirungere, ci sunt necesare, atât credinţa dreaptă, cât şi faptele, după cum ne învaţă Sf. Ap. Iacov, zicând: „Credinţa fără de fapte moartă este” (Iacov; 2, 20). Abia acum se conturează şi ceea ce zicea Mântuitorul: „cel ce umblă întru întuneric, nu ştie unde merge” (Ioan; 12, 35). Botezul, Mirungerea, Credinţa şi Faptele, dacă nu sunt străbătute de lumina adevărului, sunt doar o iluzie care nu vor aduce mântuirea.

Acum mai mult ca niciodată sectele şi religiile globului pământesc au familiarizat expresia „tot într-un Dumnezeu credem toţi,  fiecare în felul lui…” Şi atunci, nu este vorba de un întuneric absolut chiar şi pentru unii dintre cei care se numesc pe sine Ortodocşi, dar doar cu numele? Unii au şi fapte, alţii au şi osteneli ascetice, alţii sunt cuprinşi de o credinţă mai profundă; însă, dacă nu umblă în lumina Adevărului, nu vor primi mântuirea. (more…)

Reclame